Merhum Molla Arab’ın oğludur. 969/1561’de Bursa’da babasının vakıflarının mütevellisi ve imaretinin şeyhi idi (BS. 92/60). BK, I/43