Üçkozlar mahallesinden Hamza’nın oğludur. 978/1570’te “Çâkerî” namıyla meşhurdu (BS. 112/62). BK, I/38