Bursalı Ahmed’in oğludur. 1013/1604’ten itibaren sekiz sene Bursa’da şehir kethüdası idi. Çok idareli bir adamdı (BS. 210/17). BK, I/38