Bursalı Selim Mollazâde’dir. Nakibü’l-eşraf iken 1841’de ölmüştür. İstanbul’da, Çarşamba’da medfundur. BK, I/36