Oğlu Mehmed Bey’in oğlu Ali Bey’in oğlu Mahmud Çelebi Bursa eşrafından idi. (918/1512) (BS. 23/208). BK, I/27