Kara Abdi” diye maruftur. Asıl ismi Abdurrahman Efendi’dir. Ankara’da doğmuştur, Şeyhulislâm Esad Efendi’den ders görmüş, Bursa’da müderrislik, Bursa Yenişehir’de kadılık yapmıştır. 1037/1627’de Yenişehir’de vefat etmiştir. Tembelliği ile meşhurdur (ŞNZ. II/474). BK, I/2