Abdal Mehmed Camii'nin karşısında bulunan türbe, 1450 yılında Sultan II. Murad tarafından yaptırılmıştır.

5,85X6,20 metre boyutlarında bulunan türbenin üzeri, sekizgen kasnağa oturan bir kubbe ile örtülmüştür. Yapının duvarları, üç sıra tuğla, bir sıra kesme taş ile örülmüştür. Yapıya Bursa Kemerli bir kapıdan girilir. Türbenin içi sekiz pencere ile aydınlanır.

Türbenin doğusunda, 1658 yılında yapılmış olan tarihi çeşme, 1955 yılında yok olmuştur.

Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu aracılığı ile 1953 yılında onarılan türbenin içinde Abdal Mehmed'e ait bir sanduka bulunur.

Evliya Çelebi bu türbeyi, yol üzerinde gelip geçenlerin dinlenip ibadet ettiği güzel bir türbe olarak niteler.

(BAYKAL (1950), s.113; GÜLDESTE, (1885) s.216-218; SEYAHATNAME, (ÜÇDAL)C.!, s.390; KÜTÜK I. s.1; VAKIFLAR (1983) III. s. 248; YALMAN (1984) s.72)

Raif Kaplanoğlu