Caminin doğusunda kârgir, kubbeli ve üzeri kurşunlu bir mektep idi

Bu mektebi Nişancı Mehmed Paşa’nın babası Pîr Ahmed Çelebi bina ettirmiş ve birçok da vakıflar
açmıştı. 1512’de bu mektebe “Sevikçioğlu Mektebi” derlerdi. Hoca Pîr Ahmed Çelebi’nin
babasının adı Davud idi (BS. 81/31, 78/82). BK, III/ 216

Raif Kaplanoğlu