Günümüz Bursa'sında, özgün yapısını kaybetmeden gelen en önemli tarihsel köprü Abdal Köprüsü'dür.

Acemler ile Hürriyet arasında bulunur. Köprüyü, 1677 tarihinde Abdal Çelebi adlı bir tüccar yaptırmıştır. Abdal Çelebi, Niyazi Mısri'nin mürididir.

Köprünün her iki ucu dolduğundan eski görkemini yitirmiştir. Köprünün 12 gözünden günümde sadece 6-7 gözü görünebilmektedir. 70 metre uzunluğunda ve 4,80 metre genişliğinde olan köprünün ortasında, dışarı taşkın konsollara oturtulan bir yazıtı ile, aynı taştan yontulmuş korkulukları vardır. Diğer gözler ve dolayısıyla tarihi köprünün büyük bölümü toprak altında kalmıştır.

1978 yılından sonra trafiğe kapanan köprünün restorasyonu tamamlanmıştır. Ancak köprünün her iki ucunun kotu düşürülerek toprak altında kalan bölümlerinin çıkarılması gereklidir.

Kesme taşlardan yapılan köprünün orta kısmında, karşılıklı olarak biri kapalı, iki açık nöbetçi noktası vardır.

(KÜTÜK III. s.123;YALMAN (1984) s.177; K. Baykal, "Bursa'da Tarihi Köprüler", Bursa 1967, s.11-15; Cevdet Çulpan, "Türk Taş Köprüleri" Ankara 1975, s.174

Raif Kaplanoğlu