Üniversite tercihi yapacak adaylar bu habere dikkat!

Dikey Geçiş Sınavı (2014-DGS) kılavuzundaki, açıköğretim adalet ön lisans mezunlarının hukuk fakültelerine dikey geçişinde kontenjana kısıtlama getiren düzenleme nedeniyle tercih yapmayan veya tercihlerini güncellemek isteyen adaylara yeniden hak tanındı.

Üniversite tercihi yapacak adaylar bu habere dikkat!
- A +

 

ÖSYM'nin internet sitesindeki açıklamada, 2014-DGS kılavuzunda yer alan "900 kod nolu" koşulların iptaline ilişkin açılan davalarda yürütmeyi durdurma ve iptal kararları verildiği, konunun Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelendiği ve bazı kararlar alındığı belirtildi.

Buna göre, açık öğretim adalet ön lisans programlarından mezun olarak 2014-DGS'de tercih hakkı bulunan adaylar, 25-29 Haziran'da ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresindeki "2014-DGS Tercih–3" alanından T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle tercihlerini yapacak. ÖSYM'ye postayla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Tercih süresi uzatılmayacak.

2014-DGS kılavuzunda yer alan "900" koşulu çıkarıldı. Bu koşula sahip program tablodan silinerek, kontenjanı diğer programa aktarıldı. Tercih yapılacak program kodları, ekli tabloda yer alıyor. Diğer koşullar ile yerleştirme kuralları, 2014-DGS yerleştirme işlemleriyle aynı olacak.

2014-DGS yerleştirme işlemleri için tercihte bulunan veya bulunmayan adalet açık öğretim ön lisans programlarından mezun adaylar, istedikleri takdirde bu yerleştirme için tercih yapabilecek veya tercihlerini güncelleyebilecek.

İlgili adaylardan 2014-DGS sonucu bir programa yerleşenler de isterlerse tercihlerinde güncelleme yapabilecek.

Bu yerleştirmede tercihte bulunmayan, tercihini güncellemeyen veya bu yerleştirme için tercih hakkı olmayan adalet ön lisans programı mezunu diğer adayların (adalet örgün programları mezunları) daha önceki tercihleri, diğer program koduna eşleştirilerek, yerleştirme işlemine alınacak.

Yerleştirmede, adayların bu tercih süresindeki tercihleri, süresi içinde bu işlemi gerçekleştirmeyen veya güncellemeyenler ile bu yerleştirme için tercih hakkı bulunmayan adalet ön lisans programı mezunu diğer adayların 2014-DGS yerleştirmelerine ilişkin önceki tercihleri işleme alınacak.

Yerleştirme işlemi, kılavuzdaki temel ilke ve kurallar doğrultusunda, adayların tercihleri, programların kontenjan ve koşulları dikkate alınarak gerçekleştirilecek.

"SONUÇLAR, SADECE SÜRESİ İÇİNDE TERCİH YAPMA HAKKI BULUNANLARA AÇILACAK"

Sonuçlar, kurumun "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden duyurulacak. Yerleştirme sonuçları, sadece süresi içinde tercih yapma hakkı bulunan adaylara açılacak.

2014-DGS sonuçlarına göre herhangi programa yerleşememiş adaylardan, yeni yapılacak yerleştirme işlemi sonucunda bir programa yerleşenler ile yine bu sınavın sonuçlarına göre yerleştiği programdan farklı bir programa yerleşen adaylar, sonucunu kabul ettiklerine dair yazılı beyanlarını sonuç belgesinde belirtilecek tarihe kadar ÖSYM'ye ulaştıracak. Bu tarihe kadar yazılı beyanlarını ÖSYM'ye göndermeyen adaylar, yerleştirme sonucundan yararlanamayacak.

Önceden bir programa yerleşen adaylardan, yerleştirildikleri ilk programda kalmak isteyenler, eğitim-öğretimlerine devam edebilecek.

Mahkemenin "yürütmeyi durdurma" kararı alması nedeniyle, ileri tarihte verilecek aksi veya farklı yöndeki bir karara göre işlem yapılması halinde, yerleştirme sonuçları adaylar açısından kazanılmış hak kabul edilmeyecek. Böyle bir durumda, önceki yerleştirmede bir programa yerleşen adayların hakları saklı tutulacak.

Yorum Ekle