Son sultanın mezarı Samsun’da çıktı

2. Gıyeseddin Mes'ud Bin Keykavus'un mezarının Samsun'da olduğu ortaya çıktı.

Son sultanın mezarı Samsun’da çıktı
- A +

 

Sultanın Şehzadesi Gazi Çelebi Sultan Taceddin Altunbaş-ı Selçuki’nin mezarının Havza’da olduğu bilinirken, 2. Mes’ud’un mezarı da bulundu.
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivlerindeki resmi vakfiye kaydı ve defterlerde yer alan belgeler ile bazı arkeologlar ve tarihçilerin bilgileri, bu tarihi gerçeği ortaya koyuyor.

Araştırmalar sonucu ortaya çıkan mezarlar, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından dönemin mimari özellikleri dikkate alınarak türbeye dönüştürülecek.

Anadolu Selçuklu Devleti Sultanı II. İzzeddin Keykavus’un oğlu olup ‘Ebü’l-Feth es-Sultânü’l-A’zam Gıyâsü’d-Dünyâ Ve’d-Dîn’ unvanıyla anılan 2. Gıyaseddin Mesud Bin Keykavus, devletin Moğollar’ın egemenliği altında hüküm sürdüğü dönemde tahta çıkmıştı. Tahtı dört defa ele geçiren 2. Mes’ud’un 1308’de Konya’da vefat etmesiyle son yıllarını maddi sıkıntılar içinde geçiren sultanın borçları ve Moğollar’ın bitmeyen istekleri yüzünden bunalıma girip kendini zehirlediği de rivayet ediliyor. Vefatının ardından ise Anadolu Selçuklu Devleti yıkılmıştı.

Yorum Ekle