Sadağı kanyonunda envanter çalışması başladı

Bursa İli Karasal ve İç su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi İzleme Çalışmaları Hazırlıkları Başladı.

Sadağı kanyonunda envanter çalışması başladı
- A +

 

Bursa İli Karasal ve İç su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi, 2013 yılı Ekim ayı ile 2015 yılı Ocak ayı arasında 450 gün süren çalışma ile tamamlandı. Proje kapsamında yapılan literatür ve arazi çalışmaları sonucunda, çalışma sahasının damarlı bitkiler ve omurgalı hayvanlar envanteri çıkarıldı. Bu envanterde yer alan veriler doğrultusunda izlenmesi gereken gösterge türleri belirlenmiş, özellikli taksonların ve bulundukları habitatların gidişatının izlenmesi açısından önem arz eden izleme göstergeleri tespit edilmiştir.

Bu göstergelerin izlenmesi ile türlerin popülasyon durumları, habitat durumları, bulundukları ve temsil ettikleri ekosistem durumları uzun vadede değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla, özellikli türler, habitatlar ve ekosistemler için izleme planları oluşturulmuştur. Her bir çalışma konusu için; izleme düzeyi, izleme zamanı, izlenecek alan, izlemeyi yapacak birim ve izlemenin başarı göstergelerinin neler olacağı izleme planlarında belirtilmiştir. 2015-2017 yılları arasında gerçekleştirilecek Bursa İli izleme çalışmaları Orman ve Su işleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanmaktadır. Bu çalışmalarda, ilgili üniversiteler ile yapılacak protokoller çerçevesinde konularının uzmanı akademisyenlerden destek alınacaktır.

Bursa İli damarlı bitkiler envanteri çalışması kapsamında 182’si endemik, 35’i ise lokal endemik olmak üzere 112 familyadan 634 cinse ait 1846 damarlı bitki taksonu tespit edilmiştir. Bu taksonlardan 59’u izlemeye konu özellikli bitki taksonu olarak belirlenmiş ve izleme planı yapılmıştır. Damarlı bitki izleme çalışmalarında kullanılacak metodolojinin kurum personelimiz tarafından yerinde uygulanabilmesi amacıyla Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı öğretim görevlileri Prof. Dr. Hulusi Malyer ve Doç. Dr. Ruziye Daşkın’ın katılımı ile ön arazi çalışması gerçekleştirildi. Sadağı Kanyonu’nda gerçekleştirilen çalışmada, koruma öncelikli bitki taksonları incelenmiş, yayılışları ve popülasyon yoğunlukları gözlenmiştir.

Yorum Ekle

İlgili Haberler