O karara CHP Osmangazi’den sert tepki

CHP Osmangazi İlçe Başkanı Recep Çohan, kamuoyunda Kırcılar Otel olarak bilinen Muradiye mahallesi 4764 ada 64, 65, 66, 67 parseldeki plan değişikliği ile ilgili Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 7 ay içerisindeki aldığı ikinci karara tepki gösterdi.

O karara CHP Osmangazi’den sert tepki
- A +

 

BURSA.COM

CHP Osmangazi İlçe Başkanlığı binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Recep Çohan, “Belediyelerin asli görevlerinden birisi bütüncül imar planları yapmak veya yaptırmaktır. Kişiye özel Sosyal donatıdan yoksun imar planları bütüncül bir imar planı değildir. Bu planlar yoğunluk artırıcı kişiyi zenginleştiren ve toplum vicdanını rahatsız eden planlardır.

Yaşanabilir bir kent için imar planları yapılmalıdır. İlçe belediyemiz bir yıldır imar tadilatları hariç bütüncül bir imar planı yapmamıştır. Oysa bir yıl içerisinde yoğunluk artırıcı parsel bazlı(kişiye özel)200 adet plan değişikliği yapmıştır” dedi.

Kaçak yapıların yanı sıra parsel bazlı plan değişikleriyle de Osmangazi’nin çehresini olumsuz yönde etkilediğini, kamuoyu nezdinde de yara aldığına vurgu yapan Çohan, “Kişiye özel plan değişiklerine bir örnekte kamuoyunda Kırcılar Oteli olarak bilinen koruma amaçlı imar plan kapsamında kalan Muradiye Mahallesi 4764Ada 64.65.66.67 parseldeki plan değişikliğidir.Bu yerin 1997-1999yıllarında kaçak yapı kontrol bürosu tarafınca  üç adet kaçak yapı zabtı tutulmuş, DSP döneminde yıkım kararı çıkmış ama yıkım gerçekleşmemiştir. Daha sonra,  06 Haziran 2012 tarihinde plan değişikliği meclise gelmiş, bu plan değişikliği talebi meclis tarafından oy birliği ile reddedilmiştir. 09 Temmuz 2014 tarihinde plan değişikliği bir kez daha Osmangazi Meclisine getirilerek mecliste, CHP ve MHP grubunun reddine karşı oy çokluğuyla meclisten geçmiştir” diye konuştu.

Çohan , sözlerini şöyle sürdürdü; “1/1000 ölçekli Maksem Batısı Hisar Muradiye koruma amaçlı imar planı kapsamında “Bitişik Nizam 4 katlı Konut Alanı” olarak gösterilen yere, yanındaki 30 metrekarelik kadastro yolu da eklenerek plan değişikliği yapılıp Ticarete dönüştürülüp Kurula gönderilmiştir. Koruma kurulunda 16.10.2014 tarih 3720 sayılı kararla öneri plan değişikliği görüşülmüş 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında ada bütünün Ticaret Alanı olarak gösterilmiş olmasına  rağmen parsel bazında ticarete dönüştürülerek parçacıl bir uyum sağlamaya çalışıldığı, dolayısıyla öneri değişiklikle de üst ölçekli planla uyumun sağlanmadığı, söz konusu taşınmazlara ilişkin kurulumuzun 22 Şubat 2012  gün ve 440 sayılı kararında da belirtildiği üzere kentsel sit alanı bütünlüğünün olumsuz etkileneceği,  kadastro yolunun ihdas edilmesiyle bölgedeki korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli yapı parsellerinin ve Muradiye Külliyesi’nin oluşturduğu korunması gerekli  kentsel dokunun da olumsuz etkileneceği dikkate  alınarak uygun olmadığına karar verildi denmektedir. Kurulun bu raporu Osmangazi İlçesinde İmar Komisyonuna getirilmeyip, İmar Komisyonun karar almasının  önüne geçilmiştir. Bu karar bir şekilde bekletilmiş bir nevi planın reddedilmesi engellenmiştir. Bu arada da 2. Kurul kararına zemin hazırlanmıştır.”

Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun  27 Mayıs 2015 tarihinde açıkladığı kararı hatırlatan Çohan, “Mal sahibinin 18 Kasım 2014 tarihli başvurusu ve ekinde iletilen plan  müellifi Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü bünyesinde hazırlanan Araştırma ve  Analiz Raporu’na istinaden ikinci bir karar almıştır. 4450 sayılı kararla 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planıyla uyumlu olacak şekilde Ticaret Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan plan değişikliğinin araştırma ve analiz raporunda belirtilen tespitler ve 1/5000ölçekli nazım imar planı ile uyum kriteri dikkate alınarak uygun olduğuna, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Ticaret Alanı olarak gösterilen 1/1000 ölçekli Koruma amaçlı imar planında ise Konut Alanı olarak  gösterilen 4764 ada dahilindeki diğer parseller içinde, söz konusu çelişkinin giderilmesi amacıyla benzer bir irdeleme çalışmasının Osmangazi ve Büyükşehir Belediyelerince gerçekleştirilerek sonuçlarının değerlendirilmek üzere kurulumuza iletilmesine karar verildi denmektedir” dedi.

“7 ay içerisinde ne değişti de kurul tarafından ikinci bir karar alınarak uygun  olduğuna karar verildi” diyen İlçe Başkanı Çohan, “Bu planın askı süreci devam etmekte ve bu plana Cumhuriyet Halk Partisi Olarak itiraz edip tekrar görüşülmesini sağlayacağız. İmar Komisyon üyelerinin de itirazımızı olumlu değerlendirmesini istiyoruz, aksi takdirde Bursa’ya bir hançer daha saplayacaklarını  ve kamuoyu vicdanında hep olumsuz olarak yer alacaklarını buradan duyuruyoruz. Kurul üyelerini de 7 ay içerisinde birbiriyle çelişen iki ayrı karardan dolayı kınıyor ve kendilerini kamuoyu vicdanına bırakıyoruz. Bu plan değişikliğinin de takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz” ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

Yorum Ekle

İlgili Haberler