O karar, Bursa’nın felaketi olacak!

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin mayıs ayında 17 ilçenin nazım imar planlarına “Riskli tespit edilerek kentsel dönüşüm yapılması durumunda 0.50 emsal artışı yapılabilir” notunun eklenmesinin, bilimsel verilere göre değil, müteahhitlerin isteği doğrultusunda yapıldığı öne sürüldü.

O karar, Bursa’nın felaketi olacak!
- A +

 

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kentsel dönüşüm yapılacak alanlarda 0.50 emsal artışı yapılabileceğine ilişkin kararı, bazı sivil toplum örgütlerince masaya yatırıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin mayıs ayında 17 ilçenin nazım imar planlarına eklenen “Riskli bina tespit edilerek kentsel dönüşüm yapılması durumunda 0.50 emsal artışı yapılabilir” şeklindeki notun, bilimsel verilere göre değil, müteahhitlerin isteği doğrultusunda yapıldığı öne sürüldü.

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu, Nilüfer Kent Konseyi ve Doğader temsilcileri ortak basın açıklaması yaptı. Açıklamaya CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Bursa barosu Başkanı Ekrem Demiröz ile akademik meslek odalarının başkan ve yönetim üyeleri katıldı.

Açıklamada, son 15 yıldır ülke gündeminde yoğun bir şekilde yer alan kentsel dönüşüm kavramının, deprem tehlikesi ve sanayileşme ile gelen çarpık kentleşme sonucunda, aralarında Bursa’nın da bulunduğu büyük kentler için adeta bir umut kapısı olarak ortaya konulduğu iddia edildi. Bu “sözde çözüm yolu”nun, rant odaklı imar politikaları, yerel yönetimlerin yanlış uygulamaları ve bilimselliği değil yüklenici rantını gözeten plan çalışmaları ile çözülmez bir sorunlar yumağı haline getirildiği ifade edildi.

Açıklamada şöyle denildi:

“Şu bilinmelidir ki; kent topraklarını sermayenin rant aracı haline getirerek sağlıklı bir dönüşüm sağlanamaz! Kentsel dönüşüm, yalnızca binaların taşıyıcı sistem açısından güvenli hale getirilmesi olarak değil, kentin yaşam alanlarının binaları, yeşil alanları, sosyal donatı alanları ile bütüncül bir şekilde sağlıklaştırılması olarak algılanmalıdır.

Çıkarılan yanlış yasalara ve tüm bu olumsuz örneklere rağmen, idarelerin sözde kentsel dönüşüm ısrarı sürmektedir.  Bunun son ve en çarpıcı örneğini ise Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi gündeme getirmiştir. Yapılan bu değişiklik incelendiğinde, kentin fiziksel ve sosyal yapısında çok ciddi etkiler yapabilecek bir değişiklik olduğu görülmektedir.”

Bursa il sınırlarını kapsayan bu denli büyük değişikliğin, kente nasıl etkiler yapacağına ve nelere yol açacağına ilişkin hiçbir çalışma yapılmadığı, mevcut alanların emsallerinin neler olduğu, 0.50 artırım ile ne türlü sonuçlar çıkabileceğine ilişkin herhangi bir açıklama raporu da bulunmadığı belirtilerek şöyle denildi:

“Özellikle son yıllarda parsel bazında plan değişiklikleri ile kente ait üst ölçekli planlar delik deşik olmuşken ve sözünü ettiğimiz alt ve üst yapısal gereksinimler kenti taşımakta zorlanırken, 0.50 oranında kentin bütününe verilen bir artış Bursa kentine altın vuruş yapmanın ötesinde bir anlam taşımamaktadır. Emsal artışı ile gelecek yoğunluğa ilişkin hiçbir düzenleme yapılmamıştır. Emsal artışlarının en önemli getirileri nüfus yoğunluğuna yapacakları etkilerdir. İmar Kanunu ve yönetmeliklerinde de bu konunun altı çizilmiş ve herhangi bir yerde nüfus yoğunluğunu arttırıcı bir değişiklik yapıldığında; nüfusun ihtiyacı olan okul, sağlık, park, otopark vb. donatıların da oluşturulması zorunlu tutulmuştur. Fakat Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan değişiklikte bu konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Başka bir deyişle donatı alanları ayırmadan, emsal artışı yapılmasının önü açılmıştır.

Sağlıklı bir kentsel dönüşüm, yerel yönetimlerin ve müteahhitlerin rant hesaplarıyla değil; teknik verilerle ortaya konacak bilimsel planlamalarla mümkündür. 99 Kocaeli depreminden bu yana geçen 16 yılda yapı güvenliği adına en ufak bir adım atmayıp, yeri geldiğinde sözümüz ona Halkın can güvenliğini sağlamak adı altında, müteahhitlerle emsal pazarlığı yapanlar, sağlıklı kentsel dönüşüm projelerini ortaya koyamazlar.”

Yorum Ekle

İlgili Haberler