Ziraat mühendislerinde seçim yarışı başladı


Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Olağan Genel Kurulu düzenleniyor. Mevcut yönetimi oluşturan Çağdaş Tarımcılar Grubu yeni dönemde de ZMO’yu yönetmeye aday olduğunu açıkladı. Çağdaş Tarımcılar seçime Dr. Fevzi Çakmak öncülüğünde giriyor.ZMO’da yeni dönem için yönetime talip olduğunu açıklayan ilk grup Çağdaş Tarımcılar oldu. Oda seçimlerinde genel olarak Bağımsız Ziraat Mühendisleri ya da Bağımsız Kardelen Grubu ile Çağdaş Tarımcılar yarışıyor. 2018 Ocak ayında yapılan Oda seçimlerinde Çağdaş Tarımcılar Grubu 460 oy alırken Bağımsız Kardelen Grubu 268 oyda kalmıştı.

Çağdaş Tarımcılar’ın yönetim kurulu aday listesi şu isimlerden oluşuyor:

Asil; Dr. Fevzi Çakmak, Doç. Dr. Barış Bülent Aşık , Dr. Murat Alkan, Serkan Durmuş, Derya Ak, İsmet Ateş, Hasan Kayın

Yedek; Özkan Sarıoğlu, Başak Pehlivan, Abdullah Tayar Demir, Ali Sarıbal, Mahir Kara Yasemin Özdemir, Bertuğ Karakule.”

Çağdaş Tarımcılar’ın yönetim kurulu aday listesinde mevcut yönetim kurulundan sadece yasa gereği tekrar aday olamayan Prof. Dr. Erkan Yaslıoğlu yok. Onun yerine Doç. Dr. Barış Bülent Aşık yer almış. Yani Çağdaş Tarımcılar 7’de 6 aynı ekiple devam ediyorlar.

 Yönetim kurulu aday listesinde Y kuşağı 3 kişiyle temsil ediliyor, yani gençlere yer verilmiş. Ama kadın üye adayı 7’de 1! Kadın ziraat mühendisi sayısı demek ki çok az.

Çağdaş Tarımcılar Grubu’nun basın açıklaması grubun öncüsü Dr. Fevzi Çakmak tarafından yapıldı.

 (TMMOB’a bağlı odalarda seçimlere kimin başkan adayı olarak katıldığı önceden bellidir. Ancak yasa gereği yeni seçilen yönetim kurulu ilk toplantısında kendi arasında başkan seçer ve görev dağılımını gerçekleştirir. Yani başkan adayları resmi olmasa da herkesçe bilinir.

‘HER TÜRLÜ SİYASİ ANLAYIŞIN ÜZERİNDE”

Dr. Fevzi Çakmak konuşmasına emer veren herkese teşekkürü ederek başladı ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çağdaş Tarımcılar, dün olduğu gibi, bugün de Atatürk ilke ve devrimlerinin ışığında, her türlü siyasi anlayışın üzerinde, bilimsel ve teknik doğruları kamuoyu ile paylaşmayı sürdürecek…

Tarımın ve meslektaşlarımızın geleceğini korumaya ve geliştirmeye, emekten, meslektaşlarımızdan ve çiftçilerimizden yana, üretim odaklı tarım politikalarını benimsemeye ve savunmaya, çağdaş, sosyal, laik, hukuk devleti anlayışının savunucusu olmaya devam edecek…”

Yeni dönemdeki faaliyetlerine yönelik ise özetle şunları söyledi:

“Temel ilkelerimize bağlı kalarak, tarım sektöründeki gelişmeler, yeni teknolojiler ve üretim teknikleri izleyeceğiz.

Bunların sayısı 2 binlere ulaşan üyelerimize ve meslektaşlarımıza duyurulması ve tanıtılmasına yönelik eğitim, çalıştay, panel ve kurs gibi etkinlikler; pandemi koşulları dikkate alınarak, yeni sunum teknolojileri de kullanılarak düzenlenmeyi sürdüreceğiz…

Şubemizin Çalışma Komisyonlarının faaliyetleri daha etkin hale getirilecek.

Üyelerimizin içinde olduğu ZMO Bursa Bilimsel Danışma Kurulu yapısı oluşturulacak. Şubemiz E-Dergi hazırlama süreci hızlandırılarak periyodik olarak yayını yapılacaktır.”

ZİRAAT MÜHENDİSLERİNİN ÇALIŞMA ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ

Dr. Fevzi Çakmak açıklamasında şu hususlara yer verdi:

“Meslektaşlarımızın odamıza bağlılığını artıracak; yeni mezun meslektaşlarımızın odamıza üyeliğini teşvik edecek çeşitli kurslar ile Tarımsal Eğitimin Yıldönümü kutlama etkinlikleri, Başak Balosu, spor turnuvası, kahvaltı, piknik ve geziler üyelerimizin öneri ve görüşleri doğrultusunda çeşitlendirilerek daha yaygın ve katılımcı bir anlayışla devam ettirilecek…

Meslektaşlarımızın çalışma ortamının iyileştirilmesi, kamuda atama ve yükselme işlemlerinde kariyer-liyakat ilkesine uygun hareket edilmesi, nepotizm ve mobbing uygulamalarına karşı meslektaşlarımızın yanında yer alınması konularındaki kararlı duruşumuz devam edecektir. Meslektaşlarımızın meslek onuruna yaraşır ücretlerle çalışmalarının sağlanması, emeklilik durumunda ortaya çıkan ekonomik kayıplarının önlenmesi için; ilgili makamlar ile genel merkez nezdinde girişimlerde bulunulacak ve mağduriyetlerin önlenmesi için çalışılacaktır…”

Dr. Fevzi Çakmak Oda’nın yeni dönemde de ülkenin, şehrin, üreticilerin, halkın yararına çeşitli kurum ve kuruluşlarla birlikte hareket edeceklerine vurgu yaptığı hususlar ise şunlardı:

“Kamu yararına, doğru, bilimsel ve teknik verilere dayanarak en önemli doğal kaynaklarımız olan toprağımızın, suyumuzun, ormanlarımızın, mera alanlarımızın korunmasını sağlamak; yağmalanmasını önlemek…

Kanun ve yönetmeliklerle tanımlanmış hak ve yetkileri korumak ve kazanmak…”
Geleneksel oda faaliyetleri içerisinde yer alan ülke ve Bursa tarımının sorunları ve çözüm önerisi konusunda tarımın tüm paydaşlarını buluşturan kongre, panel ve konferanslar düzenleyeceklerini söyledi…  

Dr. Fevzi Çakmak Paris İklim Anlaşması’na da değindi:

“BM’de 2015 yılında kabul edilen 2030 yılı ulaşım hedefi ile 17 maddeden oluşan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından tarımı ilgilendiren konularda ve Paris İklim Antlaşması uygulama sürecinde; çalışmalar yürüten kamu kurum ve kuruluşlarına katkı sunulacaktır.”

DİJİTAL ÇAĞ, TEKNOLOJİ VE AKADEMİK ODALAR

Günümüzde sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler, bireyler, firmalar, meslek odaları için kamuoyu oluşturmada etkin mecra olarak internet siteleri, sosyal medya sayfaları öne çıktı. Ancak akademik odaların pek çoğunun kendilerini çağa uygun olarak güncelleyip bu mecraları etkin olarak kullanmadığını görüyoruz.

Çağdaş Tarımcılar’ın projelerinde internet sayfalarının geliştirilmesi, sosyal medyayı etkin olarak kullanılması gibi konular yok. Oysa yeni yapılan kamuoyu araştırmalarında bilgiye erişimde internet haberleri ile sosyal medyanın çok öne çıktığı görülüyor. ZMO Bursa Şubesi’nin kurumsal sayfasını inceledim. Geliştirilmesi ve ilgilenilmesi gerekiyor.

Özellikle de gençlerin dahil olduğu bir komisyon ile kurumsal internet sitelerini geliştirip, daha aktif hale getirebilir, oda faaliyetlerini, gündemdeki konularını sosyal medyaya yansıtarak dijital çağa uygun şekilde kendilerini güncelleyebilir ve kamuoyu oluşturabilirler.

Dijitalde geriye düşme sadece ZMO’nun sorunu değil; internette TMMOB’a bağlı odalarda şubelerin kurumsal sayfaları oda yönetiminin (genel merkezin) açtıkları alanda yer alıyor. Formatı belli; ama yine de o format bile aktif olarak kullanılabilir.

Aslında TMMOB’un kurumsal internet sayfaları genel olarak yetersiz. Bu konuda teknolojiye en yakın olan bilgisayar Mühendisleri Odası’nın sayfasına girin bakın, ne demek istediğimi anlayacaksınız.

Dijital devrimin tam da içindeyiz. Artık kamuoyu dijital dünyada oluşuyor…

Bursa’da dijital süreci anlayıp hayata geçirebilen akademik oda var. Ama sayısı çok az hatta tek bile diyebilirim…

.

Yorum Ekle