Yeni ‘Kalkınma’ planında, belediyelere iş var, müjde yok!


Türkiye’nin 2019-2023 Kalkınma Planı’nda, gelişme ve şehirleşmeye önem var, belediyelere finansal ve mali müjde yok,Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nca hazırlanan 11.Kalkınma Planı, farklı ana başlık ve detaylarıyla 209 sayfadan oluşuyor.

Kalkınma; gelişimin önemsendiği ve güçlendirilmek istendiği süreç olarak, şehirlerin önemi ortaya çıkıyor.

Şehirleşme olarak...

İnsan odaklı, doğal hayata ve tarihi mirasa saygılı, temel kentsel hizmetlerin adil ve erişilebilir bir şekilde sağlanacağından söz edilerek, “Yaşam kalitesi yüksek ve değer üreten şehirler ve yerleşimler oluşturmak temel amaçtır.” deniliyor.

Böyle denilse de…

Farklı zamanlarla sorumluk ve hizmet kapsamı artırılan belediyelerin, yetki ve maliyesini güçlendirecek uygulama ve esaslar yok.

Kentlerin büyümesiyle beraber…

En büyük sorun ve çözüm gereği, ulaşım ve trafik olmasına rağmen, yetkisel, çözümsel bir adım görülmüyor.

Özellikle…

Başlıca büyükşehir belediyelerinin öncelikli ihtiyaç ve yatırım politikasına dönüşen raylı toplu ulaşım, doğrudan merkezi yönetimin kapsamına olmalı.

Raylı sistemler için…

Mutlak ihtiyaç oluşturan uzun vadeli kredi, borçlanma, büyükşehir belediyelerinin bütçelerini, uzun yıllara dayalı ipotek altına alıyor.

Mevcut işleyişle…

Bursa Büyükşehir Belediyesi, yıllardır haksızlık yaşıyor!

Çünkü…

Bursa’da epeydir mevcut hatta yeni kilometre konulamazken, CHP’nin yönetimindeki İzmir’de bile, merkezi yönetimin raylı sistem üstlenmişliği var.

2019-2023 Kalkınma Planı’yla…

Belediyelerin, yerli vagonların temin edebilmelerini kolaylaştırmak için “Gerekli düzenleme ve finansal tedbirler hayata geçirilecektir.” gibi, zamanı ve ucu ve belirsiz hedef var.

Vagon temini, raylı sistem uygulamalarında yatırım tutarının önemli yer tutuyor ve belediyeler, yine kredi peşinde olacaklar.

Yeni raylı sistemlerin uygulanabilmesi için de…

Talebin yoğun olduğu saat başına geçerli olmak üzere, saatte tramvay sisteminde asgari 7 bin, hafif raylı sistemde asgari 10 bin ve metro sisteminde asgari 15 bin yolcu şartı olacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, artık metro sistemine geçmek istiyor, ancak merkezi yönetimin proje üstlenmesinin garantisi de yok.

Bursa Şehir Hastanesi’ni epey uzağa koyan merkezi yönetim, gerekli metro sistemini yerel yönetimin üzerine yıkmamalı.

Bursa’da kentin içerisine metro gerekirken ve yapılması beklenirken...

Bursa Şehir Hastanesi’ne çare arama, devletten müjde bekleyen durumuna düştük.

Yorum Ekle