Yapay zekanın tahkimde uygulanması


Ekohaber Gazetesinin 24/10/2014 tarihli sayısında yayımlanan makale metni şöyledir; “Bu çalışmaların bir halkası da İstanbul’un uluslar arası finans merkezi olması için diğer yanda Londra örneğinde olduğu gibi, bir tahkim merkezine de alt yapı olarak sahip olması gerekmektedir.(...)Sadece tahkim kurumlarının oluşması yeterli görülemez.
Asıl olan tahkim yargılamasının hızlı ve kaliteli gerçekleşmesidir.
Bunun için alanında yetişmiş uzman hukukçulara gereksinim bulunmaktadır. Bu sebeple, ülkemizde bu alanda hizmet verecek bir “Tahkim Hukuku Araştırma Enstitüsü” nün kurulması zorunlu hale gelmiştir.(...)
Güzelliklerin gülümsediği rüyalar, gerçekleştiği zaman, çiçeklerle donatılmış bir bahçeye benzer. Bir taraftan nimetleri diğer taraftan hak ve adaleti tadarsın.”6570 Sayılı İstanbul Tahkim Merkezi Kanun ile, yabancılık unsuru taşıyanlar da dâhil olmak üzere uyuşmazlıkların tahkim veya alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleriyle çözülmesini sağlamak üzere “İstanbul Tahkim Merkezi” kurulmuştur.1
Bu günlerde, İstanbul Tahkim Merkezinde uyuşmazlıkların çözümlenmesinde yapay zekaya da yer verileceği yolunda haberler izlenmektedir.
Adalet hizmetlerinde yapay zekanın kullanımı, yapay zeka ile ilgili düzenlemelerin kabulü ile sanal mahkemelerin kurulması önemli gelişmelerdir.
Yapay zekanın doğru biçimde anlamlandırılabilmesi için, öncelikle ona dönük uygulamaların çerçevesinin tespiti için bir düzenleme yapılması ve onlardan kaynaklanan kusurlarda sorumluluğun kimde olacağına ilişkin bir belirleme yapılması kaçınılmazdır.
Tahkimde, yapay zeka uygulamalarının rasyonelliğinden yararlanabilme seviyesinin tespiti gerekir. Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi mevcut olmakla birlikte, bu alanda tam yeterli olduğu tartışma konusudur. Ancak, tüm risk ve potansiyeller dikkate alındığında, tahkimde yapay zekanın, özellikle yüz tanıma kimlik sistemlerinin başarıyla uygulanması ve mahkemelerde somut duruşmaya gerek kalmadan toplanabilindiğine göre, mümkün görülmektedir.
Yukarıda açıklanan makalemde belirtildiği üzere, sadece tahkim kurum ve kuruluşlarının oluşması yeterli görülemez.
Asıl olan tahkim yargılamasının hızlı ve kaliteli gerçekleşmesidir. Bunun için alanında yetişmiş uzman hukukçulara gereksinim bulunmaktadır. Bu sebeple, ülkemizde bu alanda hizmet verecek bir “Tahkim Hukuku Araştırma Enstitüsü” nün kurulmasında da geç kalınmaması elin tersi ile geri çevrilemez bir dileğimizdir. Umudumuz, Milli Eğitim Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı ile Yüksek Öğrenim kurumunun, birlikte koordineli olarak bu çağrının hayata geçirilmesi yolunda inancımızı yeşerteceğidir.
Saniyen, TUBİTAK bünyesinde kurulan Yapay Zeka Enstitüsünün önemli yararlar sağlayacağına olan inancımız tamdır.
Ailenizle esenlik ve mutluluklar diler, en içten saygılarımızı sunarız.
Kutlama: Roman vatandaşlarımızın 8 Nisan Romanlar gününü esenlik ve mutluluk dileklerimle kutlar, en içten saygılarımızı sunarız

Yorum Ekle