Vergisiz Offshore Cenneti !


Vergisiz Offshore Cenneti !Ulusal Ekonomik Araştırmalar Bürosu (The National Bureau Of Economic Research) tarafından yakın zamanda yayımlanan rapor ilginç istatistiklere yer veriyor. Norveç Üniversitesinden Annette Alstadsaeter, California Üniversitesinden Gabriel Zucman ve Kophenag Üniversitesinden Niels Johannesen tarafından hazırlanan araştırma raporu vergi cennetleri diye adlandırdığımız bölgelere yapılan offshore yatırımları konu almış.
Araştırma raporunda özellikle politik ve ekonomik istikrarsızlıkların offshore yatırımları artırdığına vurgu yapıyor.
Kendi Gayri Safi Milli Hasılasına oranla en yüksek vergi cenneti yatırımı bugün itibari ile Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşlarına ait. Bu ülkeyi sırayla Venezuela, Suudi Arabistan, Rusya, Arjantin, Yunanistan, Tayvan, Portekiz, Türkiye ve daha sonra birçok Batı Avrupa ülkesi izlemektedir. Aşağıdaki veriler ülke bazında GSYH'ya oranla yapılan offshore yatırımları göstermektedir:

Yorum Ekle