Ülkeler ve teknik eğitim-7 (Avusturya)


Bu yazı dizisini bir Avrupa ülkesi olan Avusturya ile tamamlamak istiyorum.Hemen hemen aynı tarihsel süreçte Osmanlı İmparatorluğu ile hüküm süren Avusturya-Macaristan İmparatorluğu geçen yüzyılın başlarında aynı kaderi paylaşarak ortadan kalktı ve iki ayrı devlet tarih sahnesinde yerini aldı.

Dokuz eyaletten oluşan Avusturya'nın yüzölçümü 83.858 kilometrekare ve nüfusu 8 milyon 65 bin'dir. Başkenti Viyana'nın nüfusu 1,6 milyondur.
1918'den beri parlamenter/demokratik cumhuriyet bir politik yapıya sahiptir. Devlet yasaları, millet meclisi ve federal meclis tarafından; eyalet yasaları ise eyalet meclisleri tarafından çıkarılır.
Resmi dil Almanca'dır. Kişi başına düşen gayri safi milli hasıla, 31.400 Euro'dur.
Avusturya'nın Avrupa'da öne çıkan özellikleri, yılın tümünde devam eden turizm hizmetleri ve üst düzey üretim sektörüdür.
Mesleki ve teknik eğitim açısından Almanya'ya benzer şekilde ikili sistem uygulanmakta, öğrenciler ortaöğretimde genel akademik eğitim ve mesleki eğitim veren kurumlarda eğitim almaktadır. Mesleki ve teknik eğitim almayı tercih eden 15-18 yaş arası öğrencilere seçtikleri alana göre süresi 2 ile 4 yıl arasında değişen sürelerde eğitim verilmektedir. Bu kurumlardan bir bölümünde 14-18 yaş aralığındaki öğrenciler 3-4 yıl süren mesleki eğitim almakta, mezunlarının büyük bir kısmı doğrudan özel sektör tarafından istihdam edilmektedir. Diğer bir bölüm eğitim kurumunda ise 14-19 yaş aralığındaki öğrenciler 4-5 yıl süren eğitim almaktadır. Burada alınan eğitim daha niteliklidir. Mezunları hem mesleki yeterlilik sertifikası, hem de yükseköğretime geçiş yapabilme yeterliliğine ilişkin bir sertifika sahibi olmaktadır.
İkili mesleki eğitim sistemini uygulayan Almanya'ya kıyasla Avusturya'da öğrencilerin okullar arasında geçiş süreçleri ve hakları daha esnektir. Her iki yöntemden de mezun olan öğrencilerin farklı sektörlerde staj ve işbaşı eğitimi oranlarının yüksek olması mezuniyet sonrası istihdam fırsatlarını zenginleştirmektedir. Teknik eğitimin sağladığı fırsatlar, Avusturya'da öğrencilerin talebini yüksek seviyeye çıkarmaktadır. 2017 yılında ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin yaklaşık %70'i mesleki ve teknik eğitim veren kurumları ve programları tercih etmiştir. OECD ülkelerinde ortaöğretim düzeyinde mesleki eğitimi tercih eden öğrenci oranının %46 olduğu düşünüldüğünde Avusturya'da öğrencilerin mesleki eğitime yönelimlerinin oldukça yüksek düzeyde olduğu görülmektedir.
Avusturya mesleki ve teknik eğitiminin güçlü yanları; her iki yöntemde de gerçekleştirilen mesleki eğitimde işbaşı eğitimin odak noktası olması ve uygulamanın sürekli izlenmesidir. Mezunların kısa sürede özel sektörde istihdam edilmesi önemli bir avantaj sağlamaktadır. Geleneksel ikili mesleki eğitim sistemine göre öğrencilere esneklik tanınması, öğretmenlerin önemli bir kısmının okulla beraber özel sektörde de çalışması da ayrıca önemli bir etken olmaktadır.
Gelişim alanları ise; 9. sınıf öğrencilerinin okul türleri arasında tercih değişiklikleri nedeniyle bu sınıf düzeyinde verimsizliğin ve okul terki oranlarının yükselmesi, mesleki eğitim alan öğrencilerin ikili sistem nedeniyle temel bilişsel becerilerinde düşüş görülmesi önemli bir husus olarak öne çıkmaktadır.
Özel sektör tarafından sunulan mesleki eğitim fırsatları da öğrenciler açısından finansal olarak zorlayıcı bir durum yaratmaktadır.
Yedi haftadır sunduğum bu ülke uygulamaları göstermektedir ki ileri ülkeler teknik ve mesleki eğitime büyük önem vermekte, gelecekte de güçlü olabilmek için çocuklarını bu eğitime yönlendirecek çareler aramakta, çözümler sunmaktadır. Bizim de bu eğitimi öne çıkaracak çözümleri uygulayabilmemiz için her türlü maddi ve moral desteği vermeliyiz. Aksi takdirde hep geride kalmaya devam ederiz. Endüstri Meslek Lisesi mezunu ve bir mühendis olarak tüm meslek hayatım boyunca bu özendirmeye çok gayret harcadım. Geleceğin güçlü Türkiyesi ancak böyle oluşacaktır.
Esenlikle kalın…

Yorum Ekle