sultanbet betbaba tempobet tempobet jeton


sultanbet betbaba tempobet tempobet jeton


Teşvik belgesi ve indirimli kurumlar vergisi -2-


Geçen haftadan devam ediyorYatırım döneminde, yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilen yatırım harcamasının, bu dönemde yararlanılabilecek yatırıma katkı tutarından (toplam yatırıma katkı tutarının Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen oranına tekabül eden kısmı) daha düşük olması halinde diğer faaliyetlerden yatırım döneminde elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle kısmen yararlanılacak yatırıma katkı tutarı, gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını aşamayacaktır. Diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulanması açısından “yatırım dönemi” ifadesinden, yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırıma fiilen başlanılan tarihi içeren geçici vergilendirme döneminin başından tamamlama vizesi yapılması amacıyla Ekonomi Bakanlığına müracaat tarihini içeren geçici vergilendirme döneminin son gününe kadar olan sürenin anlaşılması gerekmektedir. Öte yandan yatırımın fiilen tamamlandığı tarihin, tamamlama vizesinin yapılmasına ilişkin olarak Ekonomi Bakanlığına müracaat tarihinden önceki bir geçici vergilendirme dönemine isabet etmesi halinde ise yatırımın fiilen tamamlandığı tarihi içeren geçici vergilendirme döneminin son gününün yatırım döneminin sona erdiği tarih olarak dikkate alınması gerekmektedir. Örneğimizde gerek kurumun karı ve gerekse yatırımla ilgili bilgiler tablolarda görülmektedir. Kurumun, 2019 hesap döneminde, 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca 20.06.2019 tarih ve 500000 sayılı Teşvik Belgelerine istinaden teşvik belgeli yatırım yapmış olup, söz konusu yatırım ve yatırım teşvik belgesi ve indirimli kurumlar vergisi hesaplamalarına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir. Yatırım teşvik belgesine göre yatırım Tevsi ve bölgesel yatırım olup, yatırıma katkı

oranı %30 vergi indirimi %70’dir. (Rakamlar 1.000 TL olarak alınmalıdır).

 

1 Toplam Yatırım Tutarı18.980

2 Yat. Tut. Üzerinden Yararlanılabilecek Yatırım Katkı Tutarı

[1*%30  (Yatırım Katkı Oranı)] 5.694.

3 Dönem Sonu Sabit Kıymetleri Toplamı

(Verilen Avanslar Hariç )  43.528.

4 YTB Kapsamında Toplam Yatırım Harcamaları Tutarı  4.783.

5 Kısmen ya da Tamamen İşletilmeye

Başlanılan Yatırım Tutarı  4.783.

6 Yatırım Kazanç Oranı (5/3) 10,99

7 Gerçekleşen Yatırım Tutarına Göre Yararlanılabilecek Azami Yatırım Katkı Tutarı [5*%30 (Yatırım Katkı Oranı)] 1.435

8 İndirimli Kurumlar Vergisine Esas Matrah

(Ticari Kazanç) 6.000

9 Fiili Gerçekleşen Harcama Dolayısıyla İndirimli

KV Uygulanacak Matrah (8*6) 659

10 Yararlanılan İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı (% 100) 22%

11 Yararlanılan İndirimli Kurumlar Vergisi (9*22%)      145.

12 Önceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırım Katkı Tutarı 0,00

13 31.12.2019 tarihinde yararlanılabilecek

İndirimli KV Tutarı 145.

14 Endekslenmiş Tutarlar Nedeniyle Hak Kazanılan

Yatırıma Katkı Tutarı 0,00

15 Diğer Faaliyet Elde Edilen Ticari Kazanç 5.341

16 Diğer Faaliyet Kazancı Üzerinden Yararlanılan Yatırım Katkı Tutarı 1.175

17 Bu Dönem Yararlanılan Yatırım Katkı Tutarı

(11+16)    1.320

18 Toplam Yararlanılan Yatırım Katkı Tutarı

(12+17)    1.320

 

İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ TABLOSU HESABI  KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE aşağıdaki tablodaki gibi olacaktır. (Tablodaki rakamların son üç hanesi sıfır 0 olarak sadeleştirilerek gösterilmiştir.)

Yaptığımız bu örneğin faydalı olması dileğiyle

Yorum Ekle