USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000

Teknopark

08-08-2022

 Geçen hafta pazartesi günü Ticaret ve Sanayi Odası üst düzey yetkilileri, üniversiteden üst düzey yetkililer, DOSAB Başkanı, Avrupa Patent Vekili, BTSO-OSB Bölge Müdürü ve NOSAB’ı temsilen ben, bu işe gönül vermiş dokuz kişilik bir heyet olarak, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın katkıları ile GEBZE TEKNOPARK A.Ş.’yi (GOSB TEKNOPARK) ziyaret etmeye ve incelemeye gittik.

GOSB Bölge Müdürü ve GOSB TEKNOPARK Yönetim Kurulu Üyesi olan Okan Çağlar Bey bu konuda bizleri son derece aydınlattı ve sorunlarımızı büyük bir içten­likle yanıtladı.

Öncelikle TEKNOPARK nedir?

Yüksek/ileri tekno­loji kullanan ya da yeni teknolojilere yö­nelik firmaların üniver­sitelerin olanaklarından yarar­lanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri/ge­liştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün veya hizmet ha­line dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri, akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği, sınırları belir­lenmiş alanlardır.

TEKNOPARK’ın amacı nedir?

Ülke sanayisini uluslararası rekabet edilebilir ve ihra­cata yönelik bir yapıya kavuşturmak, teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik ge­liştirmek, verimliliği arttırmak, üretim maliyetini düşür­mek, teknoloji bilgiyi ticarileştirmek, tekno­loji yoğun üretim ve girişimciliği destekle­mek, küçük ve orta öl­çekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, teknoloji yoğun alan­larda yatırım olanak­ları taratmak ,araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkanı yarat­mak, yüksek/ileri tek­noloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlan­dıracak teknoloji alt­yapı sağlamaktır.

Bundan sonraki haf­talarda da TEKNO­PARKLAR’ın hedefi, hukuki yapısı, kuruluş aşaması ve ortakları, devlet tarafından sağlanan destek ve muafi­yetler, girişimciye ve proje hazırlayana sunulan altyapı olanakları gibi konuları daha iyi inceleyerek sizlere bilgi vermeye çalışacağım.

Benim bu işten anladığım şu, ülkemizin iç ve dış borcu çok yüksek. Bu işten kısa sürede kurtulmanın tek çaresi üretmek ve de ihracat yapmak, Bu da yüksek teknolojiyi geliştirmekle olur. Bunu yaparken de birinci kural ham madde ve yardımcı madde ithal ederek ileri teknoloji ile ihracat yapmak ikinci kural ise ülkemizin doğal kaynaklarını madenlerini ileri teknoloji ile mamul hale getirerek çok yüksek katma değer ile ihra­cat yapmaktır.

İşin özü; bor madeni bizde çıkmış çıkmamış önemli değil. Tonunu 300 dolara satmak da maharet değil. Bırak bor madeni bizde çıkmasın. Tonunu 300 dolar­dan ithal edip ileri teknoloji ile işleyip kilosu 5000 do­lara satabiliyorsak o zaman gerçekten kurtulduk demektir.

Sevgili Ekohaber okuyucuları ve Bursalılar, GEBZE TEKNOPARK’ı bu konuda bir yeşil ışık yakmıştır. Bu durum ülkemiz için kıvanç duyulacak bir olay. Darısı Bursalılar’ın başına.

Bu vesile ile yazılarıma 6 Eylül 2022 tarihine kadar ara veriyorum, görüşmek umuduyla.

Saygılarımla.

Sevgili Ekohaber okuyucuları 19 yıl önce (17 Haziran 2003 yılında) yazmış olduğum ilk yazımı sizlerle ile paylaşmak istiyorum.

Geçen hafta pazartesi günü Ticaret ve Sanayi Odası üst düzey yetkilileri, üniversiteden üst düzey yetkililer, DOSAB Başkanı, Avrupa Patent Vekili, BTSO-OSB Bölge Müdürü ve NOSAB’ı temsilen ben, bu işe gönül vermiş dokuz kişilik bir heyet olarak, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın katkıları ile GEBZE TEKNOPARK A.Ş.’yi (GOSB TEKNOPARK) ziyaret etmeye ve incelemeye gittik.

GOSB Bölge Müdürü ve GOSB TEKNOPARK Yönetim Kurulu Üyesi olan Okan Çağlar Bey bu konuda bizleri son derece aydınlattı ve sorunlarımızı büyük bir içten­likle yanıtladı.

Öncelikle TEKNOPARK nedir?

Yüksek/ileri tekno­loji kullanan ya da yeni teknolojilere yö­nelik firmaların üniver­sitelerin olanaklarından yarar­lanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri/ge­liştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün veya hizmet ha­line dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri, akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği, sınırları belir­lenmiş alanlardır.

TEKNOPARK’ın amacı nedir?

Ülke sanayisini uluslararası rekabet edilebilir ve ihra­cata yönelik bir yapıya kavuşturmak, teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik ge­liştirmek, verimliliği arttırmak, üretim maliyetini düşür­mek, teknoloji bilgiyi ticarileştirmek, tekno­loji yoğun üretim ve girişimciliği destekle­mek, küçük ve orta öl­çekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, teknoloji yoğun alan­larda yatırım olanak­ları taratmak ,araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkanı yarat­mak, yüksek/ileri tek­noloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlan­dıracak teknoloji alt­yapı sağlamaktır.

Bundan sonraki haf­talarda da TEKNO­PARKLAR’ın hedefi, hukuki yapısı, kuruluş aşaması ve ortakları, devlet tarafından sağlanan destek ve muafi­yetler, girişimciye ve proje hazırlayana sunulan altyapı olanakları gibi konuları daha iyi inceleyerek sizlere bilgi vermeye çalışacağım.

Benim bu işten anladığım şu, ülkemizin iç ve dış borcu çok yüksek. Bu işten kısa sürede kurtulmanın tek çaresi üretmek ve de ihracat yapmak, Bu da yüksek teknolojiyi geliştirmekle olur. Bunu yaparken de birinci kural ham madde ve yardımcı madde ithal ederek ileri teknoloji ile ihracat yapmak ikinci kural ise ülkemizin doğal kaynaklarını madenlerini ileri teknoloji ile mamul hale getirerek çok yüksek katma değer ile ihra­cat yapmaktır.

İşin özü; bor madeni bizde çıkmış çıkmamış önemli değil. Tonunu 300 dolara satmak da maharet değil. Bırak bor madeni bizde çıkmasın. Tonunu 300 dolar­dan ithal edip ileri teknoloji ile işleyip kilosu 5000 do­lara satabiliyorsak o zaman gerçekten kurtulduk demektir.

Sevgili Ekohaber okuyucuları ve Bursalılar, GEBZE TEKNOPARK’ı bu konuda bir yeşil ışık yakmıştır. Bu durum ülkemiz için kıvanç duyulacak bir olay. Darısı Bursalılar’ın başına.

Bu vesile ile yazılarıma 6 Eylül 2022 tarihine kadar ara veriyorum, görüşmek umuduyla.

Saygılarımla.

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?