Taşıt takas sistemi


Taşıt alım ve satışlarında pek çok kişi dolandırılmakta ve bu sebepten mağduriyetler yaşanmaktadır.Bu sebeple, söz konusu taşıt satış işlemlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için, Takasbank ile Türkiye Noterler Birliği işbirliğiyle, “Taşıt Takas Sistemi” oluşturulmuştur.

Söz konusu sistem üç aşamalı olup, işleyişi şöyledir;

Alıcı ve satıcı, tasittakas.com.tr adresinden veya Taşıt Takas mobil uygulamalarından sisteme girer ve gerekli bilgileri doldurur. Sistem alıcı ve satıcıyı eşleştirir.
Taşıt bedeli alıcı tarafından Takasbank’ın TR92 0013 2000 0000 0000 0580 97 no’lu hesabına gönderilir. Ödemenin sisteme kayıt esnasında bildirilen hesap numarasından gönderilmesi zorunludur.
Noter’de tescil işlemi gerçekleştiğinde, Takasbank tarafından taşıt bedeli içinden komisyon bedeli düşülerek satıcıya EFT ile gönderilir.
Taşıt satışlarıyla ilgili ticari işlemlerin öngörülen sistem kurallarına uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde, güvenli bir ortam yaratıldığı açıktır.

Dolayısıyla, bu hizmeti sunan kurum ve kuruluşu öncelikle tebrik ediyoruz. Ancak, oluşturulan sisteme verilen adın yerinde olduğu söylenemez.

“Taşıt Takas Sistemi” ibaresi içinde geçen “Takas” sözcüğü, “trampa”, “değiş tokuş” veya “mal değişimi” ile eş anlamlardadır. Sözlük anlamı ise, mal alıp karşılığında başka bir mal vererek ödeşmeyi ifade eder.

Söz konusu takasın yani mal değişiminin tanımı 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 282/I madde fıkrasına göre şöyledir; mal değişimi, bir tarafın diğer tarafa bir veya birden çok şeyin zilyetlik ve mülkiyetinin, diğer tarafın da karşı edim olarak başka bir veya birden çok şeyin zilyetlik ve mülkiyetinin devredilmesidir.

Oysa, Taşıt Takas Sisteminde herhangi bir mal değişimi söz konu değildir.

Satıcının taşıtın mülkiyetini alıcıya devretme, alıcının ise buna karşılık sistem üzerinden bedel ödemesinin güvence altına alınmasıdır. Bu durumda, “Taşıt Takas Sistemi” ibaresi yerinde olmayıp, “Taşıt Satış Sistemi” veya “Taşıt Alım Satım Sistemi” ibarelerinin daha uygun olacağı inancındayız.

Taşıt Takas Sisteminde öngörülmeyen en önemli sorun, taşıtın zilyetliğinin alıcıya devredilmesini sağlamamasıdır. Sistemin güvenirliğini artırmak için, ayrıca bir taşıtın satışı gerçekleştiğinde alıcıya zilyetliğinin devrini sağlayacak güvenirli bir kuruluşun da bu sisteme katılması olacaktır.

Ailenizle esenlik ve mutluluklar diler,

en içten saygılarımızı sunarız.

Yorum Ekle