Sömürgecilik Hukuku Araştırma Enstitüsü


Dünyada pek çok ülkede ve iç hukukumuzda “soykırım” bir uluslararası suç olarak kabul edilmektedir (Bkz., TCK m.79).Sömürgecilik ise, bir uluslararası insanlık suçu olarak sayılmamaktadır.

Oysa sömürgecilik; bir ulusun, kendi sınırları dışında sahip olduğu, yönettiği, siyasi ve ekonomik çıkarlar sağladığı topraklarla ilgili kurulan bir sistemdir. Böylesi bir sistemde, ülke kaynakları sömürgecilere aktarılmakta, sömürülen ülkelerin yüz binlerce insanı ölüme gönderilmektedir. Örneğin; günümüzde Irak ve Suriye’de yaşanan olaylar gibi.

Bir ekmek hırsızına ceza verilen bir hukuk sisteminde, siyasal ve ekonomik çıkarlar sağlanan topraklarla ilgili kurulan bir sömürgecilik sisteminde, faillerin fiillerinin suç sayılmamasını haklı gösteren bir sebep görülmemektedir.

Sömürgecilik bir uluslararası insanlık suçudur ve mutlaka faillerinin cezalandırılması insanlık adına kaçınılmazdır.

Konu ile ilgili bilincin yeşermesi, kökleşmesi, yayılması ve hukuki boyutta çalışmaların gecikmeksizin gerçekleştirilmesi gerekir.

Ateşten sakınır gibi, sömürgecilikten de sakınmak için; bu konuların tartışılması, öğretide gelişmelerin izlenmesi ve uygulama boyutunda araç ve yöntemlerine ışık tutacak bilimsel çalışmaların yürütülmesi amacı ile uygun bir ortamın oluşturulması gerekmektedir.

Özellikle; Sömürgecilik Hukuku ile ilgili ilmi eserlerin yayımlanması, sömürgecilik yöntemleri, “Sömürgeci Devletler Listesi” hazırlanması, sömürgeci devletlerle kurulacak ikili ya da çok taraflı anlaşmalarda özel hükümler öngörülmesi, bu konuda kamuoyunda bilincin oluşturulması ve güçlendirilmesini sağlayacak bir ortamın varlığı gerekmektedir.

Bu amaçla kurulacak, “Sömürgecilik Hukuku Araştırma Enstitüsü”nün insanlığa önemli çalışmalar yaparak, faaliyetleriyle hizmet edeceği inancındayız.

8 Mayıs 2022 Anneler Günü vesilesiyle; nurlarla dolu cennetin birer meleği olan tüm annelerimiz ve anne adaylarımızı; sevginin, saygının ve şefkatin aydınlattığı gönülleri için teşekkür eder, mübarek ellerinden öper, kalplerimizde ebedi yaşatırız.

Yürekten esenlikler ve en içten saygılarımızı sunarız.

Yorum Ekle