Şirketler için 29 Haziran uyarısı


“Tebligat”denilen belge, tüm özel ve tüzel kişiler için önemli bir hukuki belge.Biliyoruz ki size, şirketinize adliyeden veya idari, mali mercilerden gelen bir tebligatta size verilen 7 gün, 14 gün, 1 ay gibi itiraz, savunma, cevap, ödeme gibi süreleri kaçırdığınız vakit ÇOK ÖNEMLİ HAK KAYIPLARI YAŞAMANIZ söz konusu. 

Hatta şirkette tebligatı alan sekreteriniz, görevlinizin tebligatı size anında ulaştırmakta ihmali, hatta size kumpas kurulması, tatile çıktığınızda tebligatın muhtara verilmesi ve muhtarın size bilgi vermemesi, adres değişikliğinizin azizliklerine uğramanız ve sair olumsuzlukları yaşayanlar ve bu nedenle MADDİ-MANEVİ oldukça can sıkıcı kayıplarla canı yananlar da azımsanacak sayıda değil.
Geçmiş yazılarımdan birinde ŞİRKETLERE KEP ZORUNLU başlığı ile “kayıtlı elektronik posta” kısaca KEP sisteminden kısaca bahsetmiş, bilgi vermiştim.
KEP ile doğrudan bağlantılı diğer bir husus da “ELEKTRONİK TEBLİGAT”
Kısaca, artık tebligatlar elektronik ortamda, KEP SİSTEMİ tarafından size sunulan mail adresinize yapılabilecek. ANONİM, LİMİTED VE SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT Sermaye şirketleri için KEP ÜYELİĞİ ve ELEKTRONİK YOLLA TEBLİGAT ALMA hususu “şimdilik Adli merciler bakımından” 29 Haziran 2015 tarihi itibarıyla artık zorunlu hale geldi.
Diğer mercilerin de yavaş yavaş zorunluluklar getirmesi, sistemin doğal ve zorunlu müeyyidelerle dayatılması an meselesi.
Gerekli alt mevzuat ve hazırlıklar yavaş yavaş sona gelmekte.
Özel kişiler ve şirketler ise şimdilik “dilerlerse” bu imkan ve sistemden yararlanabilecekler.
7201 sayılı Tebligat Yasası 7. maddesindeki bu değişiklik hükmünün çıktığı ve yazımızı yayınladığımız günden bu yana aradan geçen uzun süreçte ayrıntıların işlendiği ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ de yayınlandı.
KEP sistemi, tanınmaya başladı.
Türk Ticaret Yasasında yer alan 18 ve 1525. Maddeler de KEP sistemi ile yapılan ELEKTRONİK TEBLİGAT hükümlerini içeriyor ve tanıyor.
Yine suç gelirlerinin aklanmasına yönelik yasada da elektronik tebliğ hükümleri mevcut.
Bilişim şirketleri bu alana yönelik yatırımlar yaptılar. Ancak sistemin özellikle iş dünyasında henüz yeterince tanındığı ve gerektiği gibi ciddiye alındığı söylenemez. Şimdilik müeyyide ve çerçevenin yeterli olduğunu düşünmüyorum.
Ancak yine de şirket yönetimlerine, avukatlarına, müşavirlerine önemli bir görev düşüyor.
KEP SİSTEMİ hakkında derhal ayrıntılı bilgi edinip sistemi etkin biçimde kullanmak artık en azından adli işlemler için (29 Haziran 2015 tarihi itibarıyla) şart hale geliyor.
KEP sisteminin çalışması hakkında ayrıntılı tabloyu (http://pttkep.gov.tr/is_akis.phpa) adresinden edinebilirsiniz. Daha detay teknik ve hukuki ayrıntıları
(http://pttkep.gov.tr/doc/KEPUE.pdf) adresinde bulabiliriz. 4441778 numaralı telefon yine sizler için rehber olabilir.
Elektronik tebligatta da diğer idari, mali, adli tebligatlarda olduğu gibi şimdilik PTT TEŞKİLATI Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcı (KEPHS) olarak yetkilendirilmiştir.
Ben, gerek şirketlere, gerekse iş dünyasına hatta avukatlara, mali müşavirlere, tüm iş ve hizmet dünyasına KEP ve ELEKTRONİK TEBLİGAT kullanımını yazı başlığında yer alan talihsiz kaza ve belalara uğramamaları adına şiddetle öneriyorum.
Sistemde başlangıçta kabul edilebilir aksaklıklar ve eksiklikler yaşanacak olsa da tecrübelerle sistem kendini onaracak, sonuçta teknolojinin nimetleri misali sistem büyük faydalar getirecektir.
Darısı tüm özel ve tüzel kişi ve kuruluşlar için de KEP elektronik tebligat ve SMS gibi sistemlerle POSTACI vasıtasıyla yapılan tebliğ işlemlerini TARİHE GÖMMEYE diyelim ki bu da kısa bir sürede başarılabilecek gibi gözüküyor.
Saygılarımla...

EKOHABER

Yorum Ekle