SEKTÖRLER ANALİZİ - 2


Genel Ekonomik Durum:-Büyüme: Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 2019’un birinci çeyreğine göre %4,5 arttı. 

-Sanayi sektörü: 2020 yılı birinci çeyreğinde 2019 yılının aynı dönemine göre %6,2 arttı. Tarım sektörü: %3,0, Hizmet Sektörü: %3,4, İnşaat Sektörü: %1,5 arttı.

-GSYH 2020 yılının birinci çeyreğinde %16,2 artarak cari fiyatlarla 1 trilyon 71 milyar 98 milyon TL oldu.

-Devletin nihai tüketim harcamaları 2020 yılının ilk çeyreğinde %6,2 arttı. 

-Mal ve Hizmet İthalatı ilk çeyrekte %22,1 arttı, ihracatı ise %1,0 azaldı. 

-2020 yılı Mart ayında Cari Açık eksi 4,9 milyar $ olmuştur. Yıllık açık ise artıya geçmiştir. Bununla ilgili grafik aşağıda verilmiştir.

Dış Ticaret: 

-Mart ayında genel ticaret sistemine göre ihracat %17,8 azaldı, ithalat ise %3,1 arttı. Ocak-Mart döneminde İhracatımız 42,7 milyar $ (FOB) ve İthalatımız ise 55,7 milyar $ (CIF) oldu.

-Mart ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu. Ocak ayında 1 milyar 282 milyon dolar, ilk 3 ayda ise 4 milyar 36 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu ülkeyi sırasıyla; İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Irak ve İtalya izledi.

-Mart ayında fazla ithalat Almanya’dan yapıldı. 1 milyar 950 milyon dolarlık bu ithalatı sırasıyla; Çin, ABD, Rusya ve İsviçre izledi.

-Ocak-Mart döneminde ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı. 5 milyar 176 milyon dolar olurken; bu ülkeyi, sırasıyla Çin, Almanya, ABD ve İtalya izledi...

2020 yılı Mart ayında 1 ABD doları ortalama 6,33 TL olurken 1 Euro 7,00 TL oldu. Bu dövizlerdeki son 10 yıllık değişim aşağıdaki grafikte görülmektedir.

Enflasyon:

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart ayında Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) %0,57, Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi’nin (Yİ-ÜFE) %0,87 arttığını açıklamıştır. TÜİK’in verilerine göre Mart ayı itibarıyla yıllık enflasyon ise TÜFE’de %11,86 Yİ-ÜFE’de %8,50 olmuştur.

12 aylık ortalamalara göre yıllık enflasyon; TÜFE %13,33, Yİ-ÜFE ise %12,61 oranlarında gerçekleşmiştir.

İşsizlik:

Bu konuda devletin resmi verilerinin hesaplanmasında ve değerlendirilmesinde değişik yaklaşımlar gözlenmektedir. Coronavirüs’ün ciddi sonuçlarının görülmeye başlandığı 11 Mart ve sonrasında alınan bazı kısıtlama kararlarının işsizliğe ciddi etkileri olmuştur. Son aylarda bu daha da yüksek boyutlara varmıştır. Devlet, Belediyeler, Sivil Toplum Kuruluşları ve vatandaşlar çeşitli yollardan, işini kaybeden kesime destek vermişlerdir. Ancak bunun yeterli olmadığı önemli gelir kaybı ve işsizlik, dar gelirli vatandaşların geçim sıkıntısını arttırmıştır. Yine bu dönemde Kamu kararıyla işten çıkarmalar durdurulmuş, bu da kısmi bir rahatlık sağlamıştır.

Ekonominin etkilenmeleri konusuna 

devam edeceğim.

Yorum Ekle