Patent ve tescil


Patent; buluş sahibinin, buluş konusu ürünü 3. kişilerin belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etmesini engelleme hakkı olan belgedir. Buluşu yapılan neredeyse her şey patent koruması kapsamına dahildir. Buluşu yapılan bir ürün ya da sistemin bütün hakları patent sahibine ait olur ve ondan izinsiz kullanılamaz.
Patent, ürün veya buluş sahibine, icat ettiği ürünün satışı, pazarlanması, çoğaltılması, bir benzerinin üretilmesi gibi alanlarda ayrıcalıklar getiren resmi bir belge ve unvandır.
Makineler, araçlar, aygıtlar, kimyasal bileşikler ve işlemleri ile her türlü üretim yöntemleri, patent korumasının kapsamındadır.
Patent Yasalarının amacı; buluş yapmayı, yenilikleri ve yaratıcı fikri faaliyetleri teşvik etmek için gerekli olan korumayı ve buluşlarla elde edilen teknik çözümlerin sanayide uygulanmasını sağlamaktır. Verilen patentler ve bunların sanayide uygulanması ile teknik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerçekleşmesi sağlanır. Sanayi alanında gelişmiş ülkelerde verilen patent sayılarının yüksekliği bu düşüncenin doğruluğunu kanıtlamaktadır.
Patent tescili ise patentin korunmasını sağlayan, buluş sahibini koruyan bir sistemdir. Patent başvurusunda bulunmadan önce patent, patent verilebilirlik şartları açısından araştırılmalıdır.
Yeni düzenlenen patent yasasında çok sayıda değişiklikler olmuş ve insanların buluş yapabilmeleri için bir takım teşvik edici maddeler eklenmiştir.
Yapılan değişiklikleri bu konuda uzmanlaşmış hukukçulardan, patent uzmanlarından ve şirketlerinden öğrenmek bence en doğru yol olacaktır.
Ben sizlere önümüzdeki hafta yayınlanacak bir patent hikayesi için bilimsel veriler ışığında patent ve tescil konusunda bir giriş yazısı yazmaya çalıştım.
Zira konu son derece bilimsel ve ancak uzmanları tarafından anlatılabilecek bir konudur diye düşünüyorum.
Ama bir iş insanı olarak patent ve tescil konusunun özellikle ihracat yapmak ve dünyaya açılmak isteyen her girişimci için son derecece önemli olduğunu söylemekle yetiniyor, sonsuz saygılarımı sunuyorum.

Yorum Ekle