Orta gelir tuzağı nedir?


Seçim süresince en çok öne çıkarılan kavram orta gelir tuzağı olarak karşımıza çıkmaktadır. Siyasiler Türkiyeyi orta gelir tuzağından çıkaracak projeleri seçmene anlatmaya çalışmaktadır.Teknik olarak orta gelir tuzağı; bir ekonominin belirli bir kişi başına gelir düzeyine ulaştıktan sonra orada sıkışıp kalması olarak tanımlanmaktadır.
Orta gelir tuzağı, bir ekonomide kişi başına gelir düzeyinin belirli bir aşamadan öteye gidememesi  halini ya da belirli bir gelir düzeyine ulaştıktan sonra durgunluk içine girilmesi durumunu anlatmaktadır.
Türkiye ekonomisinin son yıllarda patinaj içinde olduğu biliniyor ve bu durumun toplumsal yansımalarının olduğu da bir gerçek.
Geliri arttırmayan ve toplumda mutsuzluk dalgasının ilerlemesine neden olan bu atmosferi daha detaylı ortaya koymak mümkündür.
Genel olarak ABDde kişi başına düşen gelirin yüzde 20sini gerçekleştiren ekonomiler, orta gelir düzeyi olarak kabul edilmektedir.
Bugünkü ölçülere göre ABDde kişi başına gelir kabaca 50.000 dolar düzeyinde olduğuna ve bunun yüzde 20si 10.000 dolar ettiğine göre; orta gelir düzeyinin karşılığı 10.000 dolar / yıl olarak ortaya çıkmaktadır ki işte orta gelir tuzağında olan ülkeler için aşılması zor bir eşiktir.
Türkiyenin son 6 yılda yüzde 20 – 21 oranı arasında takılı kaldığı görülmektedir. Bu veriye bakarak orta gelir tuzağına düştüğümüz iddia edilebilir.
Orta gelir tuzağına düşen ekonomilerde; tasarrufların ve dolayısıyla yatırımların düşük düzeyde kaldığı, imalat sanayisinde gelişmenin yavaşladığı, sanayide çeşitlenme ortaya çıkmadığı, emek piyasasında koşulların zayıf kaldığı görülmektedir.
Uzmanlara göre ekonomide yeni bir sıçrama yaparak orta gelir tuzağından çıkılması için tasarrufların-yatırımların arttırılması, imalat sanayisinin gelişmesi, sanayide çeşitlenmenin ve emek piyasasında esnekliğin sağlanması gerekmektedir.
Tabi tüm bu analizler mevcut kur üzerinden yapılan değerlendirmeye dayanmaktadır.
Türk Lirasının değer kaybettiği bir durumda zaten kritik eşikten uzaklaşılacağı için tuzaktan çıkmak gibi bir iddiadan bahis edilemeyecektir.

EKOHABER GAZETESİ

Yorum Ekle