Önce bir haber


Geçen hafta BBC NEWS bir haber paylaştı, bu köşede her vesile ile sizlere görüşlerimi aktardığım bir konuda, tarımsal üretimde, Türkiye için ders çıkarılacak bir örneği, Hollanda örneğini açıkladı.İşte haber;
'Hollanda 94,5 milyar euroluk tarım ihracatı ile dünya ikincisi oldu.
Hollanda İstatistik Kurumu ve Wageningen Üniversitesi Ekonomik Araştırma Merkezi'nin verilerine göre Hollanda geçen yıl 94,5 milyar euroluk tarım ürünleri ihracatı gerçekleştirdi.

İhracat oranını bir önceki yıla göre yüzde 5 artıran Hollanda, ABD'nin ardından dünyanın ikinci ihracatçısı ünvanını korudu.
Hollanda, yüz ölçümü ve nüfus bakımından birçok ülkenin gerisinde. Buna rağmen, yaklaşık 17 milyon nüfusa sahip olan ülke, her yıl tarım ürünleri ihracatını biraz daha artırıyor.
Hollanda'nın dünyaya sattığı ürünlerin başında gıda ürünleri ile çiçek soğanı ve bitkiler yer alıyor. Resmi rakamlara göre, Hollanda'nın 2019 yılında en fazla ihraç ettiği ürünler şöyle sıralanıyor;

•Çiçek soğanı ve süs bitkileri: 9,5 milyar Euro.
•Et ve et ürünleri: 8,8 milyar Euro.
•Süt ürünleri ve yumurta: 8,6 milyar Euro.
•Sebze: 7,3 milyar Euro.
•Meyve: 6,2 milyar Euro.
•İçecek: 5,8 milyar Euro.
Yaş sebze ve meyvenin yanı sıra, 2019 yılında et ihracatı da önemli ölçüde arttı.''
Bu arada Hollanda'nın yüz ölçümünün 41 bin km2 olduğunun, tarım yapılan toprakların % 40'nın denizden kazanılmış ve deniz seviyesinin altında olduğunun altını çizelim.
Hollanda'nın güçlü tarım ürünleri üretim yapısı içinde kooperatifleşme ve bilimsel araştırmalar önde koşuyor ve bu başarıda etkin rol oynuyor.
Kooperatiflerin bu yapı içindeki pazar payı % 70, AB ortalaması % 40. Süt ve süt ürünleri, şeker, patates, hayvan yemi, meyve-sebze ve çiçek başta olmak üzere, temel tarım sektörlerinde kooperatifler hakim rol üstlenmiş durumdalar. Kooperatiflerin ekonomik ve politik koşullardaki değişikliklere uyum sağlamaları için fırsat yaratan kolaylaştırıcı kooperatif mevzuatı, etkin yönetim, homojen ortaklık yapısı, federatif kooperatif yapılarının oynadığı rol ve son olarak ta kooperatiflerin gıda zincirlerinde kendilerini konumlandırma biçimleri bu alandaki başarılarının köşe taşları olmaktadır.
Bakın kooperatif yapısı nasıl çalışıyor?
Tarım arazisinin kayıtlı olduğu kooperatif yetkilisi çiftçiyi çağırıyor, örneğin 500 dönüm arazisinde o yıl şu ürünleri yetiştireceksiniz, diyor. Tamam dediğinizde sizi ziraat mühendislerine yönlendiriyor, mühendislerle arazinizde buluşuyorsunuz, neler yapmanız gerektiği size anlatılıyor. Arazinizde verimli biçimde ekim yapabileceğiniz ürünler belirleniyor ve mühendislerce onaylanıyor. Sonra ekim için plan-program yapılıyor ve çalışma ona göre başlıyor ve sürdürülüyor.
Atılacak ilaçlar, kullanılacak su, yapılacak kesim ve kontroller kooperatif uzmanlarınca size bildiriliyor. Siz bu bildirilenlere aykırı hareket edemiyorsunuz. Hasat zamanı da personel desteği kooperatifçe sağlanıyor ve hasat yapılıyor.
Toplanan ürünler kiralık depolarda eksperlerce inceleniyor ve ürününüzün fiyatı belirleniyor, satış zamanı açık artırma ile ürününüz satılıyor, borçlar ve hizmet faturalarınız düşüldükten sonra size kalan para ödeniyor.
Burada önemli bir ayrıntı var, düzgün ve kaliteli ürün üreten A sınıfı üretici ve yeşil sertifika sahibi iseniz, ürünleriniz daha iyi fiyata satılıyor.
Hollanda'da pek çok küçük çiftçi kooperatifleşme sayesinde büyük oluyor.
Üniversitelerin de kapısı sonuna kadar üreticilere açık, oturan mühendis yok, oturan çiftçi yok, işten gocunma yok, üzerinde tulumu, elinde makasıyla tarlalarda ürün toplayan mühendisler var.

Ben üniversitelerin yaptığı bilimsel araştırmaların sahadaki örneğini görmüştüm. Gene deniz seviyesinin altında bir tarlada top marul yetiştirilmiş, gençler tarafından toplanıp, kutulara yerleştirilip tırlara yükleniyordu. Üniversitenin yaptığı araştırmalar, top marul yetiştirmede en etkin gübrenin tavuk küspesi olduğunu göstermiş, marul ekilen alanın etrafında büyük bir tavuk çiftliği kurmuşlar, çıkan tavuk küspeleri marul tarlasında gübre olarak kullanılıyordu. Bu arada marul toplayan gençler de oradaki tarım meslek okulu öğrencileriydi, dikimden mahsul toplamaya kadar geçen süreçte, zaman zaman tarlada çalışırlarmış.
Ve işte Konya ovasından biraz büyük Hollanda'nın, geçen yıl 94,5 milyar euro tarım ürünü ihracatıyla dünya ikincisi olma başarısının altında, çok etkin işleyen kooperatifleşme yapısının yanında, bilim ve araştırmalarla oluşmuş bilgiye dayalı bu yoğun çalışma düzeni var

Yorum Ekle

evden eve nakliyat çeviri şehirler arası nakliyat ofis taşıma uluslararası evden eve nakliyat istanbul eşya depolama şehirler arası nakliyat evden eve nakliyat astropay kart bozdurma paykwik bozum istanbul bursa sehirler arasi nakliyat adıyaman tütünü çelikhan tütünü istanbul bursa şehirler arası nakliyat cialis fiyat viagra satış