Mess teknoloji merkezi


29/08/2020 Tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından Madeni Eşya İşverenleri Sendikası (Kısaca “MESS”) Teknoloji Merkezinin açılışı gerçekleştirildi.Ülkemiz açısından, bu Sendikanın Teknoloji Merkezinin kuruluşunu gerçekleştirilmesinde gelinen bilinç aşamasını, hem yönetim hem de üyelerini gururla ve sevinçle yürekten kutlar, diğer kuruluşlara da örnek olacağını ümit ederim. 

Söz konusu Teknoloji Merkezi’nde yapılacak araştırma ve geliştirmeler çalışmaları ile; kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetleri ülkemize ve insanlığa kazandırılacağı inancındayız. 

MESS Teknoloji Merkezinin açılış etkinliğine Bursa’dan; Diniz Holding Anonim Şirketi ile Alta Şirketler Topluluğu’nu temsilen Sayın Sedat Diniz’in katılımı ve Durmazlar Makine Anonim Şirketinin savunma sanayine yönelik atılımlarından söz edilmesini de takdirle karşılıyor ve tebrikler ediyoruz.

Ülkemizde Ağustos 2020 ayı itibariyle 85 teknopark ile 1607 Ar – Ge ve Tasarım Merkezinin faaliyette bulunması, yeni teknolojilerin elde edilmesi için önemli kazanımlara kapı açmaktadır. Türk Patent ve Marka Kurumu istatistiki verilerine göre, 24 yıl öncesi ve sonrası sayıları şöyledir:

Bu vesile ile, Devlet yükseköğretim kurumlarında ortak uygulama ve araştırma merkezi kurulabilmesi için yürürlüğe giren yeni yasal düzenlemelere de değinmekte yarar görmekteyiz

Yükseköğretim Kurulu kararı ile, Devlet yükseköğretim kurumlarında kalkınma planları hedefleri doğrultusunda bilimsel ve teknolojik gelişmeye katkı sağlayacak nitelikte Ar-Ge faaliyetleri için bir koordinatör yükseköğretim kurumunun bünyesinde birden fazla yükseköğretim kurumunun işbirliği ile ortak uygulama ve araştırma merkezi kurulabilir (YÖK Ek Madde 43/I ; OYAY m.4/1).

Bir koordinatör yükseköğretim kurumunun bünyesinde aynı ad, görev ve misyonla ikiden fazla olmamak koşulu ile, yükseköğretim kurumunun iş birliği ile kalkınma planları hedefleri doğrultusunda bilimsel ve teknolojik gelişmeye katkı sağlayacak nitelikte bir ortak araştırma programı doğrultusunda, ortak uygulama ve araştırma merkezi kurulabilir (YÖK Ek Madde 43/I ; OYAY m.3/1.c).

Esenlik ve mutluluk dileklerimizle en içten saygılarımızı sunarız.

Yorum Ekle

Temsili Kullanıcı Fotoğrafı Yorumcu 24 Eylül 2020 09:05 Mess açılımı, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'dır.