Kurumsallaşmada altın kurallar


Geçtiğimiz haftalarda “Şirketlerin geleceği Türkiye’nin geleceği” başlıklı yazımın devamı niteliğinde, kurumsallaşma yolunda sizler için sıraladığım altın kuralları aşağıda maddeler halinde paylaşmak istiyorum.Sıralamış olduğum 10  madde, çok değerli 35 kişiden görüş alınarak sıralanmıştır.

Görüşmüş olduğum profesyoneller ve iş insanları, mali müşavirler uzun uzun tartışma ve anlatımdan sonra cümlelerini oluşturmuşlardır ve hepsinden bu cümle böyle mi diye de teyit aldığımı belirtmek isterim, hepsine de çok teşekkür etmek istiyorum…

 1) Profesyonellere yetki vereceksin, güveneceksin, denetleyeceksin, hedeflerini tutturamayanlarla yolları ayıracaksın… 100 puan baremine göre 90 ve yukarısını alana ödül, 80 - 90 arası ile devam, 50 puan ve altı ile vedalaşma.

2) Profesyonelleşmeyi yeni jenerasyona bırakın, kendi kadrolarını seçsinler, her şeyi açık konuşun, yazın ve kesinlikle uygulayın.

3) Dünya çapında bir sürü CEO ile görüştüm, ana kurallardan biri de işi ehline bırakmak ki kurumsallaşmada en önemli unsurlardan biridir.

4) Devletlerin anayasası gibi şirketlerin de bir anayasası olmalıdır ve kesinlikle uyulmalıdır. Kurallar tepeden tırnağa her çalışanı tanımlamalı ve kural değişiklikleri oy çokluğu ile alınmalıdır.

5) Tarif edilmiş işleri yapanlar ile işlerini kendi tarif etmiş olanların kurumsallaşmasında farklılıklara dikkat edilmeli ve yeterince profesyonelleşmesi gerekmektedir.

6) Liyakatten şaşılmamalıdır ve liyakat kuralların en başına yazılmalıdır.

7) Özellikle aile şirketleri çok geç kalmadan kendi elleri ile şirketteki yetkilerini, inandığı 3.nesiller ile beraber profesyonel yönetim takımına devredebilmek iradesini göstermelidirler.

8) Profesyonel bakış açısı ile kurumsallaşmada madalyonun iki yüzü vardır. Bir yüzünde sahip olmak duygusu, ikinci yüzünde ise emanete sahip çıkma ahlakı vardır ve bu iki ilke güven duygusunu pekiştiren en önemli unsurdur.

9) Şirketlerin bir kuruluş amacı vardır, elbette ana hedef para kazanmaktır ve buradan kazançla geçim elde etmektir. Bütün bunları yaparken, ana temaya ve şirketlerin kurumsallaşmasına giden yolu belirlemek için temeline  dürüstlük  harcı koymak gerekmektedir.

10) Kurumsallaşmaya giden yolda şirketlerin anayasası hazırlanırken şirketin gerçeklerini görerek maddeler yazılmalıdır.

Bütün bu maddeleri oluştururken birbirine benzeyen çok sayıda madde oluştu ve sonuçta 10 altın kural ortaya çıktı.

Bu anonim yazıma emeği geçen sanayicilere ve profesyonellere, tecrübelerini içten ve samimi olarak paylaşmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum.

11.Şirtet yönetiminde bulunan kişilerin (İster profesyonel isterse şirket hissedarları olsun)ahlak yönleri çok çok önemli bir unsur. Maddi olarak hedefleri tutturduktan sonra özel hayatlarındaki zik-zaklar veya iniş çıkışlar direk iş hayatını ve kurumsallığı da etkilemektedir.

12.Özellikle aile şirketlerinde, kuşaklar ve akrabalar arası çekişmeler en büyük ve gerçekçi sorunlardan biridir. Bu durumlar mutlaka şirketlerin aile anayasası ile halledilmelidir ve aile anayasası bunun en güzel ilacıdır.

13.Şirketlerde en güzel kurumsallaşma örneği batı ülkelerinde olduğu gibi, kurucular veya karar vericiler mutlaka yönetimde olmalılar veya yönetimleri denetlemelidirler.

14.Şirketlerin kurumsallaşmaya giden yolda; yönetim kurulu üyeleri liyakat temel hedef olmalı ve bağımsız üyelerin yanında ve şirket aile ise mutlaka aileyi temsil üye de liyakat sistemine göre seçilip hedefler mutlaka değerlendirmede en önemli unsur olmalı.

15.Hissedarlar ve ortaklar arasında sözleşmeler çok önemli bir unsurdur, ayrıca şirketlerin işin uzmanları ile yollarına devam etmesi ve bağımsız iç ve dış denetim mekanizması işin olmazsa olmazıdır.

Saygılarımla…

Yorum Ekle