Kurumsallaşma yolunda çetrefilli gezinti


Gerçekten de zor bir işmiş, şu kurumsallaşmak. İngilizce 'institutional' kelimesine karşılık gelen kurumsallaşma, enstitüleşme olarak da Tükçe’ye çevrilebilir.Enstitü ise bilindiği üzere, yoğun eğitim programlarının uygulandığı yerlerdir. Yani kurumlar da bir nevi akademi, fakülte, anaokulu, dershane, kolej, konservatuar, lise, üniversite, yüksekokul, medrese, mektep, okul, rüştiye olarak sayılabilirler daha doğrusu sayılmalıdırlar.

Ve bilindiği üzere her okulun, her fakültenin, her rüştiyenin yazılı halde kuralları vardır. Bir ders programı vardır, sınavları vardır, disiplin kurulu vardır. Buradan yola çıkacak olarak “KURUMSALLAŞMA”yı kısaca “KURALLAŞMA” şeklinde ifade edebiliriz.

Yani atılacak her adım önceden planlanmıştır. Kişilere bağlı ortaya çıkacak hatalar, önceden ortadan kaldırılmış, kamufle edilmiştir. Kurumsallaşmış şirketlerde, kişiler kendilerini şirketleri ile bütün olarak görürler. Hayatlarının temel gayesi Allah’a kulluktur, bununla birlikte bu gayeyi yıpratmadan şirketine maksimum seviyede faydalı olmayı düşünür insanlar mutlaka. Özel hayatlarını bir kenara bırakarak, herşey için kurum için, kurum için her şey felsefesini kabul ederler.

Teknik anlamda örnek verecek olursak, artık kendilerine ait e-mail adreslerini ve web sayfalarını kullanmaz, kuruma ait e-mail adreslerini ve web sitelerini kullanırlar. hakan@hakantopuzoglu.com ve www.hakantopuzoglu.com yerine hakan@firmaismi.com ve www.firmaismi.com/hakan gibi.

Genel idare anlamında düşünülecek olursa, logonun renginden tutun da, yatay-dikey boyutların oranına kadar her şey çizilmiştir. Bununla birlikte, herkes herşeyi yazılı hale getirmelidir. Bilindiği üzere Toplam Kalite Yönetimi’nin temelinde de yaptığını ve yapacağını yaz, yazdığını yap felsefesi vardır. Eğer siz yolun başındayken, beklentilerinizi ve kurallarınızı belirtmezseniz, ekip arkadaşlarınız, birlikte çalıştığınız insanlar hata yapmaktan kendini alıkoyamayacaktır. Hatta ve hatta bu hatalar devamlı surette moral kırıcı hale gelecek, ortada şevk falan kalmayacaktır.

Bu problemleri aşmanın bir çözümü de eğitimlerdir. Eğer birlikte çalışacağınız insanları öncelikle eğitimden geçirir, daha sonra ise oryantasyon yani yönlendirme ve uyum çalışmaları yaparsanız, ileride meydana gelebilecek tüm problemleri ortadan kaldıracaksınız.

Kurumsallaşmanın yapılmasında en önemli noktalardan biri de Yönetim Kurulu ile birlikte tüm kurulların ve çalışanların What, Who, Whom, Whose, Why, When (Ne, Kim, Kime, Kimin, Niçin, Ne Zaman) sorularını devamlı kendilerine sormasıdır. Bu olursa problem olmayacaktır. Yetki ve sorumlulukların tarifi ve sınırlarının belirlenmesi de çok önemlidir. İşin teorisiyle uğraşanlarla pratiğini yapanlar arasındaki kopukluklar her zaman ciddi sorunlara neden olacaktır.

ACABA BİZ KURUMSALLAŞABİLDİK Mİ? VE KURUMSALLAŞMAK İÇİN NELER YAPMALIYIZ HİÇ DÜŞÜNDÜK MÜ?

Yorum Ekle