‘Kaçak’ yapılara tapuda fişleme ve Bakanlık’ça yıkım, yüksekliğe fren!


İmar uygulama esaslarına yeni düzenleme, suçu işleyenlere etkin takip ve mutlak yaptırım hükümleri getiriyor.İmar uygulama esaslarına yeni düzenleme, suçu işleyenlere etkin takip ve mutlak yaptırım hükümleri getiriyor.

İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Mehmet Albayrak’la konuşurken, masasında, önemli bir belge duruyordu

Hükümetin…

Kendi milletvekilleri aracılığıyla TBMM’ye teklif olarak taşıdığı yeni imar mevzuatı, aynı gün Albayrak’ın elindeydi.

Bu belge de…

Türkiye’nin 4. büyük ve deprem riskli kenti Bursa’ya, Bursa’yla hiçbir bağı olmayan kanal üzerinden, girişim ve iletişim becerisiyle edinilmişti.

Sözünü ettiğimiz torba yasa…

İmar, Bayındırlık, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu’na geçen hafta teslim edilirken, bu hafta kabul edildi.

Dikkati çeken…

Uygulamalar geliyor!

En önemlilerine odaklandık…

Tanınan toplam inşaat alanında…

Yapı taban alanını daraltmak suretiyle mümkün olan fazla katı sağlayan yükseklik serbestliği kaldırılıyor.

Ön hükümle…

Bu hüküm, net:

“İmar planlarında bina yükseklikleri, serbest (Yençok) olarak belirlenemez.”

Sanayi alanları
hariç tutulmak üzere…

Bu hükmün metninde, “İmar planlarında serbest (Yençok) olarak belirlenmiş yükseklikler; emsal değerde değişiklik yapılmaksızın, çevredeki mevcut teşekküller ve siluet dikkate alınarak, imar planı değişiklikleri/revizyonları yapılam suretiyle ilgili idare meclis kararıyla belirlenir.” deniliyor.Bulvar, cadde ve sokaklarda, mahalle aralarında…

Tek parseller üzerinde, imar da frenleniyor.

Bu yeni hükmün maddesinde, “Parsel bazında; nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat adedini, bina yüksekliğini artıran imar planı değişikleri yapılamaz” ifadesine yer yeriliyor.

Kaçak yapılar, eş zamanlı ve mutlak fişleme altına alınıyor.

Yeni uygulamayla…

Ruhsatsız ve ruhsat eklerine aykırı yapılaşma için idarelerce uygulanan tespit ve cezai işlemler, tapu dairelerine 7 gün içerisinde bildirilmek üzere, gayrimenkul tapu kayıtlarına işlenecek.

Kaçak yapılaşmaya karşı…

Belediyelerin de dışında, gerektiğinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kendisi tarafından yıkım sağlanacak.

Bakanlık
’ça yıkım yapıldığında ve yaptırıldığında, yıkım maliyeti, 2 kat fazlasıyla ilgili ve yetkili alt idareden tahsil edilecek.

Bursa’nın en dinamik ve üretken akademik meslek odası olan İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şubesi, gelecek ay seçime gidiyor.
Kurumsal iç rekabet dönemine rağmen…

İMO Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Albayrak; kamusal, sektörel ve mevzuata ilişkin gündemden de kopmuyor.

Albayrak, “İmar mevzuatındaki yeni düzenlemeler, ihtiyaç oluşturan ve önemle sahiplendiğimiz hükümler taşıyor.” diyor.

Sözlerinin devamında…

“Böyle düzenlemelerin dışında tutulsak bile, bürokratik ve parlamenter sistemle şubemiz nezdinde girişimlerimizle düşüncelerimizi ifade etmeye, katkı koymaya çalışıyoruz.”

Nitekim...

Geride kalan yönetim dönemi de, İMO Bursa Şubesi'nin farkını gösteriyor.

Yorum Ekle