İsmet Büyükataman'dan, Milli Eğitim'e 'tarihi' uyarı!


MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'ın, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a yolladığı mektubu kimse yabana atmasın.Yıllardır tanırım Büyükatamanı...

Ne düşünürse patttt diye söyler. Çekinmez..

Düne kadarda çok sayıda tv canlı yayınları, sohbetlerimiz olmuştur.

Elbet parti politikaları gereğinede uyar...

Siyasi dengeleri iyi bilendir..

MEB’in 9. sınıflarda okuttuğu tarih kitabının içeriğine dair Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a göndermiş olduğu mektup” içeriği ciddi uyarılarla dolu.

Haaa Milli Eğitim dikkate alır mı?

Dediğim dedikçi mi olur süreçte görürüz..

Mektubun bir örneği banada ulaştı...

O yüzden satırları doğru analiz etmek gerekli..

Özünde bir art niyet...

Ve bir propagandayla karşı karşıya olunduğunu hatırlatıyor MHP Genel Sekreteri..

Aynen bunuda şöyle belirtmiş..

"2017-2018, 2018-2019 eğitim-öğretim dönemlerinde Yard. Doç. Dr. Mehmet Ali Kapar editörlüğünde “9. Sınıf Tarih Ders Kitabı” olarak okutulan kitaplarda yer alan “Türklerin İslamiyet’i Kabulü” başlıklı bölümün 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde de Sami Tüysüz ismiyle yayımlanan “9. Sınıf Tarih Ders Kitabı”nda yer almasını üzüntüyle karşıladığımı ifade etmek isterim.

Bildiğiniz üzere başlıklar “efradını câmi, ağyarını mani” olmalıdır. “Türklerin İslamiyet’i Kabulü” başlığına sahip yazının muhtevasında Türklerin İslamiyet’le müşerref oluşunun tarihî vesikalarla ifade edilmesini beklerken bir Kürt tarihi oluşturmak üzere bazı noktaların üstüne basa basa tekrarlanmaya çalışıldığı bir propaganda bölümü ile karşı karşıya bulunmaktayız."

Büyükataman bu düşüncelerle birlikte şöyle devam ediyor..

"Türklerin İslamiyet’i Kabulü” başlığı altında yine başlıkla bir alakası bulunmadığı hâlde Acemler ve Berberilerin Müslüman olmaları ile kamufle edilen Kürtlerin İslamiyet’i kabulünü anlatan paragraflar üzüntü ile ifade etmeliyiz ki belli bir amaca matuftur, bu amaç da millî birliğimize bir fayda sağlamamaktadır.

Dört Halife devrinde pek çok kabile İslam'la tanıştığı hâlde bunlar içinden ısrarla Kürtlerin zikredilmesi, “Araplardan sonra Müslüman olan ilk topluluklardan olduğu” ifadelerinin yer alması, Türklerin İslamiyet’i kabulünden önce Kürtlerin Müslüman olduğunu ispat gayretleri Türkiye’nin sosyal ve siyasi meselelerine bir istikamet kazandırma çabasından başka bir şey değildir.

Bu ifadelerin eğitim-öğretimle ve öğrencinin sahip olması istenen kazanımlarla da yakından uzaktan alakası yoktur. Metinde Kürtlerin Türklerden önce Müslümanlığı kabul ettikleri ifadesi Kürt tarihinin Türk tarihiyle yarıştırılması gibi art niyetli bir kaygıyı bünyesinde barındırmaktadır.

Bununla birlikte “El-Cezire (Güneydoğu Anadolu Bölgesi)” şeklinde geçen coğrafyanın (Ki El Cezire, Güneydoğu Anadolu Bölgesi değildir.) tarihî Kürt yurtlarından olduğu, Kürtlerin Türklerden önce burada olması hasebiyle bu coğrafyanın asıl sahiplerinin Kürtler olduğu algısı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu; tarihî gerçeklerle uyuşmamakta, sözde Kürdistan heveslilerinin propaganda metinlerinde yer almanın ötesinde hiçbir ilmî metne dayanmamaktadır. Bu talihsiz ifadelerin eğitim-öğretim faaliyetlerinde öğrenciye bir faydası olmadığı gibi millî şuurdan ve gerçeklerden uzak olan bu sözler, okullarımızda tarih şuuruna sahip öğretmenlerimizi zor durumda bırakacak, öğrenciler arasında tartışmalara sebep olacak mahiyettedir."

Mektubun ana içeriğinin bozulmaması için özen gösterdim...

Konuya ilişkin ciddi bir inceleme ve geriş dönüş yapmış MHP Genel Sekreteri..

O ifadeler kitapta nasıl yerini alır, yada Milli Eğitim bu bakış açılarını hangi kıstaslara göre uygun görmüş yakında öğreniriz...

Ancak şunun altını çizmeliyim..

Tamam, iktidarın en önemli destekçisi olmuştur MHP...

Bende bir çok yazımda eleştiri getirmişimdir...

Ses çıkarılacak daha bir çok konu mevcuttur.... Ekonomi, eğitim, sağlık, şehir yönetimleri, israf. Vs vs vs..

Milli Eğitim konusunda ki bu önemli çıkış bence bir başlangıç.

Mektupta son sözleri "zikredilen ifadelerin ortaöğretim çağındaki gençlerimize devlet eliyle sunulmuş olmasında en nazik ifade ile büyük bir ihmal olduğu görülmektedir.

Bu eserin okullarımızda okutulacak olmasını esefle kınıyor, bu ihmalde payı olanlar ve kitap hakkında gereğini yerine getireceğinizden şüphem olmadığını ifade etmek istiyorum." olan Büyükataman'a, Milli Eğitim Bakanı ne yanıt verecek merak ediyorum..

Yorum Ekle