Işıksoy Tekstil Ar-Ge Merkezi olarak üst lige adım attı


Bursanın tekstil sektörünün önemli firmaları arasında yer alan ve Kalite Birliği (KALBİR) kurumsal üyesi olan Işıksoy Tekstil AŞ, bir ay önce TSEden ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi belgesini almasına ek olarak 22 Haziran 2015 tarihinde de Ar-Ge MerkeTarihsel gelişim

1954 yılında ham kumaş satışıyla ticaret hayatına başlayan Kalbir Üyesi Işıksoy Tekstil AŞ, 1990 yılında yapmış olduğu “Dokuma” yatırımıyla sanayi hayatına ilk adımını atmış, 2002 yılında Demirtaş Organize Bölgesindeki yeni yerleşkesine taşınırken yapmış olduğu “Sentetik Tekstüre İplik Tesisi” yatırımıyla ikinci işletmesini de bünyesine katmıştır. Yatırım odaklı anlayışı doğrultusunda, 2003-2012 yılları arasında yapmış olduğu “Düz Boya”, “İplik Boya” ve “Baskı” tesisi yatırımlarıyla Tekstil Sektöründe Türkiyenin sayılı entegre tesislerinden birisi haline gelmiştir. Kalite şehri Bursa ve ülke ekonomisine sağlamış olduğu ekonomik katkının yanında, bugün itibariyle çalışan sayısını 600 seviyesine taşıyarak istihdam alanında da yine önemli bir katkı sağlamış durumdadır.
ISO 9001:2008 KYS çalışmaları
Işıksoy yönetiminin vizyonu ve kararlılığı sonucunda Eylül 2014de Kalbir danışmanlığında ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi kurma çalışmaları başlatılmış ve yönetimin desteğine ek olarak 16 kişiden oluşan kalite ekibinin adanmışlık seviyesi ve üstün başarısı sayesinde çalışmalar Şubat 2015de tamamlanmıştır. Milli kuruluşumuz TSE tarafından belgelendirme süreci başlatılmış ve başarılı bir denetimin ardından Işıksoy kalitesi TSEden alınan belge ile tescillenmiştir.
Ar-Ge Merkezi çalışmaları
İnovasyon ve Ar-Ge odaklı anlayışıyla Ekim 2014te başlamış olduğu “Ar-Ge Merkezi” çalışmalarını hızlı bir şekilde tamamlayarak Haziran 2015te T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirme sonrasında “Ar-Ge Merkezi” olmaya layık görülmüştür. Elde edilen bu başarının önemini ortaya koymak için şu istatistikleri irdelemek yerinde olacaktır. Ar-Ge Merkezi olan Işıksoy Tekstil bu başarısıyla, tekstil sektöründe Bursada 2. ve Türkiyede 8. Ar-Ge Merkezi olmuştur. Buna karşılık, tüm sektörler bazında ise Bursada 27. ve Türkiyede 188. Ar-Ge Merkezi konumundadır.
Başarıda üçlü sac ayağının önemi
Üst yönetimin vizyonu ve stratejik hedefleri doğrultusunda ve tam entegre tesis olma yolunda kararlılıkla ilerleyen Işıksoy Tekstil firmasının başarısında üçlü sac ayağının önemi vardır. Söz konusu üçlü sac ayağının ilki yönetimin inancı, vizyonu ve stratejik hedeflere odaklanmadır. İkinci ayak ise, çalışanların ve yöneticilerin yetkinlik ve adanmışlık seviyeleridir. Ayakların üçüncüsü ise sistem ve veri altyapısıdır.
Yenilikçi lige geçmek ve söz sahibi olmak
ISO 9001:2008 KYS belgesini almak ve Ar-Ge Merkezi olmak oldukça zor olmakla birlikte, bunları etkin biçimde işletmenin ve korumanın daha da zor olduğu kaçınılmaz bir gerçektir. Daha etkin bir biçime getirilecek kalite çalışmalarına ek olarak, Ar-Ge Merkezi bünyesindeki nitelikli Ar-Ge uzman sayısını artırarak yürütülecek projelerle; katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesini ve ticarileşmesini sağlayarak ihracat oranını daha da arttırmayı ve ülke ekonomisine rekabet üstünlüğü sağlama anlamında önemli seviyede katkı sağlamayı amaçlamalıdır.
Kabına sığmayan ve her geçen gün kendini yenileyen Işıksoy Tekstil, sürekli iyileştirme ve toplam kalite yönetimi anlayışını benimsemiş ve yenilikçi lige adım atmıştır. Yenilikçi olunduğunda, sadece oyunu oynayan değil kuralını koyan konumuna geçildiğinin bilincinde olan Işıksoy Tesktil, Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) düzenlediği “İnovaLig 2015”, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB)nin düzenlediği “Türkiye Tekstil İnovasyon Ligi” ve BUSİADın düzenlediği “Yenileşim Ödülü” gibi ulusal oluşumlara başvuruda bulunarak, kendisine koymuş olduğu müşteri memnuniyeti, kalite ve yenilikçi odaklı hedeflerine ulaşmayı hızlandırmayı amaçlamaktadır.
Bunlara ilave olarak, EUREKA ve HORIZON 2020 gibi uluslararası programlara da proje ortağı başvurusunda bulunarak Ar-Ge Merkezi bünyesinde uluslararası projelere de imza atmayı hedeflemektedir. Ayrıca, 2015 yılı Eylül ayında Fransanın Paris kentinde düzenlenecek olan “Premierevision Yarns (Expofil) Paris” ve Kasım ayında İtalyanın Milano kentinde düzenlenecek olan dünyanın en büyük tekstil makineleri fuarı olan “ITMA 2015” gibi uluslararası fuarlarda katılımcı olarak yer alacaktır. Son söz olarak, Işıksoy Tekstil gibi katma değeri yüksek ürünler üretecek, kullandığı hammaddeyi veya kimyasalları kendisi üretecek, yenilikçi lige geçerek orada yer edinecek ve sanayimizin rekabet gücünün yükselmesini sağlayacak firmaların artmasını diliyorum.

EKOHABER

Yorum Ekle