İnşaat ve Çimento sektörleri – 5


İnşaat ve Çimento sektörleri – 5Ülkemizdeki durumu incelemeye devam edelim. TÜİK'in açıkladığı 2018 yılı Türkiye nüfusu 82 Milyon kişidir. Böylece, 2018 yılı Kişi Başına Çimento Tüketimi (KBÇT) yaklaşık 815 kilogramdır.
2018 yılında Çimento Sektörü'nün Kapasite Kullanım Oranı yaklaşık %76 olarak hesaplanmıştır.
Sektör için 2018, Çimento ihracatında durağan bir yıl olmuştur. Geleneksel ihracat pazarımız olan Ortadoğu ve Akdeniz havzasındaki politik istikrarsızlık ve bazı bölgelerde savaş durumunun devam etmesi nedeniyle bu bölgenin ihracatımızdaki pazar payı azalmıştır. Bu azalma başta Amerika kıtası olmak üzere diğer bölgelerden telafi edilmiştir.
2018 yılı TÜİK verilerine göre toplam ihracatımızın (Çimento + Klinker) tutarı 614 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Önceki sene ihracat gelirimiz 531 milyon dolardı. Bu da yaklaşık %16'lık bir artışa tekabül etmektedir. 
2006 yılında artan iç tüketimi karşılayabilmek için başlanan klinker ithalatı sonraki yıllarda azalmış ve son yıllarda Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) üyeleri hiç klinker ithalatı yapmamıştır. 
2018 yılında dış piyasalardaki olumsuz gelişmelere rağmen, özellikle klinker ihracatında büyük artış yaşanmıştır. 4,9 milyon ton olan 2017 yılı klinker ihracat rakamı 2018 yılında %18,7 oranındaki artışla 5,9 milyon tona çıkmıştır.
2018 yılında Çimento ihracatı 7,6 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Toplam ihracata tonaj olarak baktığımızda, 2017 yılında 12,8 milyon ton olan ihracatımız, 2018 yılında %7'lik bir artışla 13,7 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.
Son 13 yılda en çok çimento ihracatı yapılan ülkeler olan Irak, Rusya, Libya ve Suriye'yi geçen yıl ABD geride bırakmıştır. 2018 yılında ABD'ye 1,8 milyon ton ihracat gerçekleştirilmiştir. Yükselişte olan İsrail pazarına ise 1,2 milyon ton ihracat yapılmıştır. Ayrıca son yılların büyük alıcısı Suriye, sıralamada 0,7 milyon ton ile üçüncü olmuştur.
İhracat'ın %25'i ABD'ye, %16'sı İsrail'e yapılırken, diğer önemli pazarlar Suriye, Haiti ve Gana olmuştur. Çimento ihracatında ağırlık özellikle İsrail ve Suriye etkisi ile birlikte Ortadoğu, yani Asya pazarı olurken, Amerika kıtası, A.B.D. ve Haiti'nin etkisiyle ikinci önemli pazar olmuştur.
Klinker (Yarı Mamül) ihracatında ağırlık Afrika ülkelerine olurken, Amerika ülkeleri diğer önemli pazar haline gelmiştir. En çok klinker ihracatı Gana, Senegal ve Fildişi Sahili'ne yapılmıştır. Klinker ihracatının %70'i Afrika'ya gerçekleştirilmiştir. 2018 yılında Çimento ihracatının %38'i Asya ülkelerine, %35'i Amerika ülkelerine, %14'ü Afrika'ya, %13'ü Avrupa'ya gerçekleştirilmiştir.
2018 yılında Dökme Çimento satışlarının payı azalmıştır. İç satışların 52.884.941 tonu (%82,87) dökme ve 11.479.070 tonu ise (17,13) torbalı olarak gerçekleşmiştir.Bölgesel olarak bakıldığında Dökme Çimento'nun Batı, Kuzey ve Orta Anadolu Bölgelerinde yaklaşık %88 oranında daha fazla tercih edildiği görülmüştür. Doğu Bölgelerinde ise; Hazır Beton'un henüz tam yaygınlaşmamış olmasından ötürü Dökme satışların payı %75 düzeyindedir. Son 7 yılın müşteri dağılımlarını incelediğimizde Hazır Beton'un %50; Bayilere satışın %35 ve Diğer Alıcıların ise %15 oranında olduğu hesaplanmıştır.
Dökme satışlarının; Marmara, Ege ve İç Anadolu'da %60'ı Hazır Beton üretiminde kullanılmıştır.
Çimento iç satışlarının cins dağılımında ise 2018 yılı hariç CEM I tipi çimento satışlarında artış olmuştur.
Türk Çimento Sektörü'nün 2018 yılı sonundaki Kurulu Kapasitesi; Klinker için (Yarı Mamul) 90 milyon ton ve Çimento için 142 milyon ton'dur. Bu kapasiteler önümüzdeki yıllarda üretim ve satış sıkıntısı yaşamayacağımızı göstermektedir. 
Konuya devam edeceğim. 
Güzel günler diliyorum.

Yorum Ekle