İNŞAAT SEKTÖRÜ – 2


Genel Ekonomik Durum: İnşaat Sektörünü analiz ederken “Genel Ekonomik Durumun” 2020 yılında nasıl geçtiğine, resmi rakamlar çerçevesinde bir göz atalım.Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 2020 yılında %1,8 arttı. Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH 2020 yılında bir önceki yıla göre %16,8 artarak 5 trilyon 47 milyar 909 milyon TL oldu. Kişi başına GSYH 60.537 TL, ABD doları cinsinden 8.599 $ olarak hesaplandı.
Hane halkı nihai tüketim harcamaları 2020 yılında %3,2 arttı. Hane halkı tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı %56,4 oldu.
Mal ve Hizmet ithalatı %7,4 artarken, ihracatı %15,4 azaldı. Cari Açık konusuna gelince:
Dış Ticaretimiz: Ocak – Aralık döneminde; ihracatımız 2019 yılında 180 milyar 833 milyon $ (FOB), 2020 yılında %6,3 azalarak 169 milyar 482 milyon olarak gerçekleşmiştir.
İthalatımız ise 2019 yılında 210 milyar 34 milyon $ iken, 2020 yılında 219 milyar 397 milyon $ (CIF) %4,3 artışla gerçekleşmiştir.
Sonuç olarak Dış Ticaret Dengemizde; 2019 yılında 29 milyar 512 milyon $ olan açığımız %69,1 artışla 49 milyar 915 milyon $ olarak gerçekleşmiştir. Böylece ihracatın ithalatı karşılama oranı %77,2 olmuştur.
Ocak – Aralık döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya 15 milyar 975 milyon $ ile alırken, bu ülkeyi sırayla; İngiltere ABD, Irak ve İtalya izledi. Bu beş ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %32,2’sini oluşturdu.
Ocak – Aralık döneminde ithalatta ilk sırayı 23 milyar 20 milyon dolar ile Çin alırken, bu ülkeyi sırasıyla 21 milyar 714 milyon $ ile Almanya, 17 milyar 859 milyon $ ile Rusya, 11 milyar 518 milyon $ ile ABD, ve 9 milyar 190 milyon $ ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %38’ini oluşturdu.
Döviz Kuru; 2020 Aralık ayında 1 ABD $ ortalama 7,73 TL olurken, 1 Avro 9,40 TL oldu.
Enflayon konusuna gelince; Aralık 2020 sonu itibariyle TÜFE’de %14,60, Yİ-ÜFE %25,15 artmıştır.
12 aylık ortalamalara
 göre yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında %12,28, üretici fiyatlarında %12,18 oranlarında artmıştır.
2020 yılında istihdam edilenlerin sayısı; tarım, sanayi ve hizmet sektöründe azalmış, inşaat sektöründe artmıştır.
Önemli bir bilgi olarak şunu belirtmeliyim. Toplam Kamu İstihdamı, 2019’un aynı dönemine göre 2020 yılında %3,2 oranında artarak 4 milyon 792 bin kişi olmuştur.
2020 yılı Aralık ayında, Takvim Etkisinden Arındırılmış Sanayi Üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %9,0 artmıştır.
Tüketici Güven Endeksi, TÜİK ve TCMB iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanarak %80,1 değerini aldı. Bu endeksin 100’den büyük olması güvendeki iyimser durumu, 100’den küçük olması kötümser durumu göstermektedir.
31 Aralık 2020 itibariyle Brent Oil fiyatı 51,80 $ olmuştur. Mart 2021 ortası itibariyle bu fiyat 69 $ seviyesindedir.
Belediyelerin 2020 yılında bir önceki yıla göre verdikleri yapı ruhsatlarına göre bina sayısı %69,4 artmış, yüzölçümü %48,7, daire sayısı %68,5 artmıştır. Yapı Kullanma İzin Belgesi verilen yapıların yüzölçümü %18,9 azalmıştır. Az odalı, küçük ve stüdyo tabir edilen daireler daha cazip duruma gelmiştir.
Türkiye genelinde 2020 yılında 1 milyon 499 bin 316 konut satış sonucu el değiştirdi. Bu satışlar; 2019 yılına göre %11,2’lik bir artışı ifade ediyor.
İnşaat sektörü faaliyetlerinde; şirketlerin finansman sorunları ve önümüzdeki dönemdeki talep yetersizliği, en önemli sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır.
Konut – Çimento Satışı ilişkisi için; 2020 yılı 2. çeyreğinde yukarı doğru bir trend başlamıştır. İnşaat sektörü istihdamı, sayısal olarak ülkemiz için çok önemlidir. Beklentimiz gelişmelerin olumlu yönde olmasıdır…Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 2020 yılında %1,8 arttı. Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH 2020 yılında bir önceki yıla göre %16,8 artarak 5 trilyon 47 milyar 909 milyon TL oldu. Kişi başına GSYH 60.537 TL, ABD doları cinsinden 8.599 $ olarak hesaplandı.
Hane halkı nihai tüketim harcamaları 2020 yılında %3,2 arttı. Hane halkı tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı %56,4 oldu.
Mal ve Hizmet ithalatı %7,4 artarken, ihracatı %15,4 azaldı. Cari Açık konusuna gelince:
Dış Ticaretimiz: Ocak – Aralık döneminde; ihracatımız 2019 yılında 180 milyar 833 milyon $ (FOB), 2020 yılında %6,3 azalarak 169 milyar 482 milyon olarak gerçekleşmiştir.
İthalatımız ise 2019 yılında 210 milyar 34 milyon $ iken, 2020 yılında 219 milyar 397 milyon $ (CIF) %4,3 artışla gerçekleşmiştir.
Sonuç olarak Dış Ticaret Dengemizde; 2019 yılında 29 milyar 512 milyon $ olan açığımız %69,1 artışla 49 milyar 915 milyon $ olarak gerçekleşmiştir. Böylece ihracatın ithalatı karşılama oranı %77,2 olmuştur.
Ocak – Aralık döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya 15 milyar 975 milyon $ ile alırken, bu ülkeyi sırayla; İngiltere ABD, Irak ve İtalya izledi. Bu beş ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %32,2’sini oluşturdu.
Ocak – Aralık döneminde ithalatta ilk sırayı 23 milyar 20 milyon dolar ile Çin alırken, bu ülkeyi sırasıyla 21 milyar 714 milyon $ ile Almanya, 17 milyar 859 milyon $ ile Rusya, 11 milyar 518 milyon $ ile ABD, ve 9 milyar 190 milyon $ ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %38’ini oluşturdu.
Döviz Kuru; 2020 Aralık ayında 1 ABD $ ortalama 7,73 TL olurken, 1 Avro 9,40 TL oldu.
Enflayon konusuna gelince; Aralık 2020 sonu itibariyle TÜFE’de %14,60, Yİ-ÜFE %25,15 artmıştır.
12 aylık ortalamalara
 göre yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında %12,28, üretici fiyatlarında %12,18 oranlarında artmıştır.
2020 yılında istihdam edilenlerin sayısı; tarım, sanayi ve hizmet sektöründe azalmış, inşaat sektöründe artmıştır.
Önemli bir bilgi olarak şunu belirtmeliyim. Toplam Kamu İstihdamı, 2019’un aynı dönemine göre 2020 yılında %3,2 oranında artarak 4 milyon 792 bin kişi olmuştur.
2020 yılı Aralık ayında, Takvim Etkisinden Arındırılmış Sanayi Üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %9,0 artmıştır.
Tüketici Güven Endeksi, TÜİK ve TCMB iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanarak %80,1 değerini aldı. Bu endeksin 100’den büyük olması güvendeki iyimser durumu, 100’den küçük olması kötümser durumu göstermektedir.
31 Aralık 2020 itibariyle Brent Oil fiyatı 51,80 $ olmuştur. Mart 2021 ortası itibariyle bu fiyat 69 $ seviyesindedir.
Belediyelerin 2020 yılında bir önceki yıla göre verdikleri yapı ruhsatlarına göre bina sayısı %69,4 artmış, yüzölçümü %48,7, daire sayısı %68,5 artmıştır. Yapı Kullanma İzin Belgesi verilen yapıların yüzölçümü %18,9 azalmıştır. Az odalı, küçük ve stüdyo tabir edilen daireler daha cazip duruma gelmiştir.
Türkiye genelinde 2020 yılında 1 milyon 499 bin 316 konut satış sonucu el değiştirdi. Bu satışlar; 2019 yılına göre %11,2’lik bir artışı ifade ediyor.
İnşaat sektörü faaliyetlerinde; şirketlerin finansman sorunları ve önümüzdeki dönemdeki talep yetersizliği, en önemli sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır.
Konut – Çimento Satışı ilişkisi için; 2020 yılı 2. çeyreğinde yukarı doğru bir trend başlamıştır. İnşaat sektörü istihdamı, sayısal olarak ülkemiz için çok önemlidir. Beklentimiz gelişmelerin olumlu yönde olmasıdır…

Yorum Ekle