İçerik ve yer sağlayıcının yurt dışında bulunması


5651Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un (Kısaca “İOYDHK”) bazı hükümlerinde, 29/7/2020 tarihli ve 7253 sayılı Kanun ile değişiklikler öngörülmüştür.Söz konusu değişikliklerden özellikle üzerinde durulması gereken düzenleme, içerik veya yer sağlayıcısının yurt dışında bulunmasıyla ilgili hükümlerdir.

İnternet ortamında yapılan ve içeriği aşağıdaki suçları oluşturduğu hususunda yeterli şüphe sebebi bulunan yayınlarla ilgili olarak içeriğin çıkarılmasına ve/veya erişimin engellenmesine karar verilir: 

a) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan; 

1) İntihara yönlendirme (madde 84), 

2) Çocukların cinsel istismarı 

(madde 103, birinci fıkra), 

3) Uyuşturucu veya uyarıcı madde 

kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190), 

4) Sağlık için tehlikeli madde temini (madde 194), 

5) Müstehcenlik (madde 226), 

6) Fuhuş (madde 227), 

7) Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228), suçları. 

b) 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda yer alan suçlar. 

c) 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunda yer alan suçlar (İOYDHK m.8/1). 

İçeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı, soruşturma evresinde hâkim, kovuşturma evresinde ise mahkeme tarafından verilir. Soruşturma evresinde, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı tarafından da içeriğin çıkarılmasına ve/veya erişimin engellenmesine karar verilebilir. Bu durumda Cumhuriyet savcısı kararını yirmi dört saat içinde hâkimin onayına sunar ve hâkim, kararını en geç yirmi dört saat içinde verir. Bu süre içinde kararın onaylanmaması halinde tedbir, Cumhuriyet savcısı tarafından derhal kaldırılır (İOYDHK m.8/2).

Hâkim, mahkeme veya Cumhuriyet savcısı tarafından verilen içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararının birer örneği, gereği yapılmak üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (Kısaca “Kurum”) gönderilir (İOYDHK m.8/3).

Ancak,  içeriği yukarıda belirtilen suçları oluşturan yayınların içerik veya yer sağlayıcısının yurt dışında bulunması halinde veya içerik veya yer sağlayıcısı yurt içinde bulunsa bile, içeriği yukarıda (a) bendinin (2) ve (5) ve (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde ve (c) bendinde yazılı suçları oluşturan yayınlara ilişkin olarak içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı re’sen Kurum Başkan tarafından verilir.  Bu karar, ilgili içerik ve yer sağlayıcılar ile erişim sağlayıcısına bildirilerek gereğinin yerine getirilmesi istenir (İOYDHK m.8/4).

İçeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararının gereği, derhal ve en geç kararın bildirilmesi anından itibaren dört saat içinde yerine getirilir (İOYDHK m.8/5).

Kurum Başkanı tarafından verilen içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararının konusunu oluşturan yayını yapanların kimliklerinin belirlenmesi halinde, Başkan tarafından, Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur (İOYDHK m.8/6).

Esenlik ve mutluluk dileklerimizle, 

en içten saygılarımızı sunarız.

Yorum Ekle