Herkese iş sağlığı güvenliği


01 Temmuz 2020 itibarıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında mevzuat ülkemizdeki tüm iş yerlerine uygulanmaya başladı. Artık tehlike sınıfına bakılmadan büro hizmetleri de dâhil her faaliyet iş güvenliği ve iş sağlığı önlemlerini almak zorunda.Bir başka deyişle özellikle onun üzerinde personel çalıştıran işyerleri iş güvenliği uzmanından ve iş yeri hekiminden hizmet almak yükümlüğü altındadır. Daha önce uygulanması ertelenen bu kanun maddesinin bu sefere yürürlüğün devam edeceği anlaşılıyor.

Bu noktada iki fikir etrafında toplanmış gruplar var. 

Birincisi mevcut krizden dolayı işletmelerin bu yükümlülüğü yerine getiremeyeceği bu nedenle yeniden erteleme gelmesi gerektiğini savunanlar. 

İkinci grupta olan insanlarsa, pandemiden dolayı iş sağlığı güvenliğinin tüm işletmelerde uygulanmasının bir şans olduğunu ifade ediyor.

Bizce iki grubun da haklı olduğu noktalar var. Peki hizmet veren tarafta durum nedir? Mesela yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi mevcut mu? Acaba kâğıt üzerinde görünse de acaba bu yetki almış insanlar mesleklerini icra etmek istiyorlar mı? Bu mükellefiyet sonrasında acaba hizmet fiyatları nasıl oluşacak?

Bu uygulamayla çok tehlikeli sınıfa hizmet verebilen B sınıfı iş güvenliği uzmanları artık sadece tehlikeli sınıftaki işletmeler hizmet verebilecek. Gelir kaybına uğramamaları için hizmet fiyatlarını yukarıya çekmek isteyecekler. Sonuç olarak, tüm işletmelerin iş sağlığı güvenliği maliyetleri artmış olacak. 

Tüm bu unsurlar göz önüne alındığında sistemin yürüyebilmesi için bazı tedbirlerin alınması doğru olacağı görülmektedir.

Pandeminin yaşandığı ortamda “insanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışla, insanımızın sağlığının her şeyin önüne geçmesi beklenir.

Bir başka deyişle uygulamanın ertelenmesini savunmak kolay değildir.

Ancak işletmelerin bu maliyetleri karşılamayacağı da ortadadır. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu bu iş sağlığı güvenliği hizmeti alan kişi ve kurumlara destek verileceğini söylemektedir.

O zaman işsizlik fonunun devreye alınarak hem insan sağlığımızı hem de istihdamı destekleyici adımların ivedilikle atılması gerekmektedir.

İdarenin hızlı bir karar alarak etkin bir destek politika uygulamasına ihtiyaç vardır. 

Yorum Ekle