sultanbet betbaba tempobet tempobet jeton


sultanbet betbaba tempobet tempobet jeton


Hastanın tıbbi müdahale konusunda bilgilendirilmesi


Kişilik haklarının korunması, hak sahibinin vücut bütünlüğüne yönelik her tür girişim hakkında serbest karar alabilmesini gerektirir.Rıza ve aydınlatma birbirinin tamamlayıcısıdır. Rıza alınırken, hastanın veya kanuni temsilcisinin tıbbi müdahalenin konusu ve sonuçları konusunda bilgilendirilip aydınlatılması esastır. Rızanın hukuken geçerli olabilmesi için, kişinin yapılacak müdahaleyi tüm etkileri ve sonuçları ile birlikte bilmesi, bu konuda yeteri kadar aydınlatılması gerekir. Sadece aydınlatılmış rıza hukuken değer taşımaktadır. Konuyla ilgili uluslararası sözleşmelerde de sağlık alanındaki müdahalelerin ilgili kişinin bu müdahaleye özgürce ve bilgilendirilmiş şekilde muvafakat etmesinden sonra yapılabileceği kabul edilmektedir.

Yorum Ekle