USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000

Gerçek kullanıcı bildirimi (bir defa daha)

24-08-2021

Ancak, yangınlar, geçici vergi dönemi, hemen sonrasında katma değer vergisi, bu arada araya bayram girmesi gibi sebeplerle meslektaşlarımız dahil birçok kimsenin konuyu tam anlayamadığı kanaatindeyim. 
1. Neden böyle bir bildirim isteniyor acaba?
Birçok şirketlerde diyelim ki ortak sayısı 5-10 arasında, ama kar dağıtımı yapıldığı zaman 50 ila 99 arasında kişiye kar dağıtımı yapıldığını görüyoruz. Bu şekilde kar dağıtımı vergisini verecekler vermiyor diyebiliriz.  
Yahut şirketin ortakları hamal, kapıcı ve benzerleri olabiliyor. İşte bunlara mani olmak üzere bu bildirim isteniyor. 
2. Bildirim ne zamana kadar verilecek?
13.07.2021 tarih ve 31540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 529 sayılı vergi usul kanunu tebliğinin 1 no.lu geçici maddesine göre gerçek faydalanıcı bildirimi elektronik ortamda ve 31.Ağustos.2021 tarihine kadar Gelir İdaresi Başkanlığına bildirilecektir.
Bana göre bu süre çok kısa tutulmuştur. Her halde bir veya birkaç defa daha uzatılması gerekecektir. Böyle güzel çalışmaları yapan devlet görevlileri, bir işin gerçekleşme süresi ve imkanını da göz önünde tutup süreleri belirlerlerse kesinlikle hem devlet için hem de mükellefler için ve de meslektaşlarımız için iyi olacaktır. Ne olur, bir işin nasıl yapılacağını çok iyi inceleyerek tebliğler yayınlayın sayın yetkililer.
3. Nitekim Maliye Bakanlığı yetkilileri de durumun farkına varmışlar ki gerçek faydalanıcıya ilişkin bildirim formunun kimler tarafından verilebileceği hakkında duyuru yayınlamak mecburiyetini hissetmiş ve bir duyuru yayınlamışlardır. 
4. Bir defa daha gerçek kullanıcı bilgilerini kimler verecektir belirtelim. 
a. Kurumlar Vergisi mükellefleri 
b. Kollektif şirketlerde şirketi temsile yetkili kimse veya ortak, eshamsız komandit şirketlerde komandite ortaklardan biri ve adi ortaklıklar adına en yüksek ortaklık payına sahip kişi, Türkiye’de yönetim merkezi olan veya Türkiye’de mukim yöneticisi olan yabancı ülkede kurulmuş trust ve benzeri teşekküllerin yöneticileri mütevellileri veya temsilcileri
c. Ayrıca tedbirler yönetmeliğinde 11.10.2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç  gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkında kanunun uygulanmasında yükümlü sayılan ve 529 sayılı VUK TEBLİĞİNİN 4. MADDESİNDE sayılanlar ve merkezi yurt dışındaki yükümlülerin tebliğde sayılan birimleri gerçek kullanıcı bildirimini vereceklerdir. 
5. Gerçek faydalanıcı nasıl belirlenecektir?
a. Tüzel kişiliğin %25 hissesinden fazlasına sahip ortaklar
b. %25 hisseden fazlasına sahip olan gerçek kişiler hakkında şüphe varsa, şirketi gerçekten kontrolü altında bulunduran kişi veya kişiler
c. Gerçek faydalanıcı tespit edilemiyorsa, en üst düzey icra yetkisine sahip kişiler ve 529 sayılı tebliğin 5 inci maddesinde açıklananlar olarak göz önüne alınacaktır. 
6. Gerçek faydalanıcı konusunda bir tehlike var mıdır?
Görevini yerine getirmeyen, bilgi gizleyenler ve yanıltıcı bilgi verenler için tabii ki tehlike vardır. Kimsenin böyle bir yola sapmasını tavsiye etmeyiz, herkes vergisel görevlerini ve bildirimlerini en düzgün ve zamanında yapmalıdır. 
7. Maliye Bakanlığı’nın en son duyurusuna göre 529 sayılı tebliğin 4. Madde 2. İnci fıkrasında belirtilenler, Gelir İdaresi Başkanlığı talep ettiği takdirde müşterileri ile ilgili işlemlerin gerçek faydalanıcı bilgisini vermek zorundadırlar. İşte bu zorunluluk özellikle birçok firmayı güç duruma düşürecek ne olduğu tam olarak anlaşılamayacak bir zorunluluktur diye düşünüyorum.
8. Maliye bakanlığı son duyurusunda bildiriyi vermekle yükümlü olanların kendilerinin bildirimde bulunabilecekleri gibi aracılık ve sorumluluk sözleşmesi olan SMMM veya tam tasdik sözleşmesi bulunan YMM’ler aracılığı ile de bildirimde bulunabileceklerini açıklamıştır. 
Sonuç olarak, bu tebliğin istediği bildirimlerin yapılması daha çoook su kaldırır, birçok açıklama ve uzatmalar yapılması gerekebilir. 
Ancak, mükellefler ve uygulayıcılar bu tebliği çok ciddiye almalıdır. Maliye Bakanlığı, Masak gibi yurt içi kuruluşlar ve vergi konusundaki uluslararası çalışmalar, yurt içi ve küresel şirketlerin daha fazla denetimi ve asgari vergi altına alınması konusunda çok ciddi tedbirler alınacağını göstermektedir. 
 Bu yüzden mükelleflerin zor duruma düşmemesi için 31.Ağustos.2021 tarihine kadar gerekli bildirimde bulunmalarını önemle tavsiye ederim. 

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?