Futbolu Bilmek


Ülkemiz ve Bursa’mızda, futbol, yaşamımızda büyük bir yer bulmakta sosyal hayatımızda neredeyse futbolsuz sohbet olmamakta!Futbol doğası itibariyle birçok bilinmezler ile sahada oynanır iken, teknik adamlar potansiyel bilinmezlik içeren, sektör olmuş çağın futbol oyununa devamlı çözümler üreterek problem çözme reaksiyonlarını  geliştirmektedirler.

Futbolun bileşenleri (Teknik taktik, biyomotor yetiler, psikoloji, fizyoloji,sosyoloji, bilişsel kapasite, zeka) üzerinden geniş bir yelpazeye yayılan bu oyunu destekleyen futbol oyun kuralları, futbol oyun prensipleri, futbolun fair-play ilkeleri, finansal fairplay, Ülke futbol Federasyonları, Kıta futbol birlikleri UEFA gibi oluşumların işleyişini bilmek takip etmek futbol ile iç içe futbolun ihtiyacına dönük alan hakimiyetleri, kulüpleri,şeffaf, denetlenebilir, çağdaş normlara taşıyacak, camialarında daha sağduyulu yaklaşımları ile futbolu bilmek ,oluşacak futbol iklimi daha ahlaklı, liyakatli, bir işleyiş içerisine sokacaktır.

Ülkemiz ve Bursa’mızda futbolu bilmek ile futbola tutkulu olmak arasındaki fark karıştırılarak futbola tutkulu olmak sanki futbolu biliyormuş gibi bir algı yaratılarak,(‘’örneğin Bursa Şehri futbolu biliyor’’)bilir bilmez futbol adına ahkâm kesilmektedir.Futbola tutkulu olmak asla futbolu biliyor anlamına gelmez, eğer futbol tutkusu yukarıda bahsettiğimiz futbol bilgisiyle örtüştürülürse futbol ilerleyecek sap ile saman karıştırılmayacaktır.

"Her şeyden biraz var, hiçbir şey tam değil" Frank Rijkaard dediği gibi Ülkemiz ve Bursa’mızda sahada oynayan futbolcular, kendi işini bilmeden doğal potansiyelleriyle trilyonlar kazanılan bir meslek durumunda işlerini yaparken, yönetenler ise futbolun gerçeklerine ve futbol kulüplerinin ihtiyaçlarına cevap verecek yeterlilikte olmamalarından dolayı, kulüpler borç batağının içindedirler,izleyen taraftarlar ise futbol tutkunluklarını sahada gördükleriyle besleyerek, futbolu bildikleri yanılgısına düşerek, duygularının ve sosyal statülerini egolarıyla yöneterek birçok olumsuzluklara sebep olmaktadırlar, yani bazen iyi niyetlerinden dolayı kaş yaparken göz çıkartmaktadırlar.

Günümüz endüstriyel futbolunda futbol kulüplerini, futbolun ihtiyaçlarına dönük alan hakimiyetine hakim profesyoneller ile donatmak ve bu liyakatli alan uzmanlarını, Kulübü yönetme kabiliyetine haiz yöneticiler ile yönetmek, ast olandır.

Yani kendilerini bir yerlere taşımak isteyen değil, çıkar ilişkilerinden beslenen değil, yereldeyâda Ülkede statü kaygısı olanlar değil; Bu karmaşık ve birçok alan hâkimiyeti insanlardan olan futbol kulüp yapısını yönetebilme kabiliyeti olanların yöneticilik yapması kulüpleri ve Bursaspor’umuzu geliştirecektir.

Sonuç olarak futbola tutkulu olmak ile futbolu bilmek farklı kavramlardır,tutku yapılan her ne iş olursa olsun başarılı olunması için olmazsa olmazdır,lakin bu tutku alan bilgisiyle donatıldığında kişiye ve kurumlara fayda sağlar. Bilgisiz tutku oluştuğunda, yâda bilgi emek verilerek çalışılarak güncellenerek geliştirilmediğinde, ya menfaat, yâda değişik çıkar ilişkileri oluşacaktır.

Bilginin efendisi olmak için, çalışmanın kölesi olmak gerekir. Honere de Balzac

Yorum Ekle