Faizlerin düşmesi ekonomiyi canlandırır mı?


Uluslararası Finans Enstitüsü, 2019 yılı ilk yarısına ait küresel borç miktarı hakkında açıklamalarda bulundu.2019'un altıncı ayı sonu itibarıyla dünya üzerindeki toplam borç 7,5 trilyon dolar artarak 250,9 trilyon dolara yükselmiş. Yerküre tarihinde görülmemiş bir kredi büyümesi sürecini halen yaşamaktayız. Bu rakamlar resmi kayıtlara göre hesaplanan borçlardır bir de kişi ve kurumların birbirlerine açtıkları kredileri düşündüğünüzde içerisinde bulunulan çılgınlık daha iyi anlaşılacaktır.

Resmi borçlanma miktarının dahi küresel boyutta toplam mal ve hizmet üretiminin % 320'sinden fazla olduğu hesaplanmaktadır. Ödenemez boyutta ulaşmış bu kredi genişlemesi dahi küresel ekonominin gelişmesine yardımcı olamamaktadır. Negatif faizle oluşan bir finans dinamiği içerisinde, bir başka deyişle borçlanana üzerine ödül verilen ekonomik ikliminde işler iyi gitmemektedir. Yerele geldiğimizde faiz düşüşlerinin ekonomiyi canlandıracağı yönündeki görüşler talep görmektedir. Bu noktada aklımıza bazı sorular gelmektedir. Küresel boyutta olduğu gibi, düşen faiz ortamında içeride ekonominin ısınmaması halinde ne yapacağız?
İkinci soru; tasarruf sahiplerinin gelirleri azaldıkça yatırım ve harcamalarını kısması ihtimali yok mudur?
Bilançolarda faaliyet dışı gelir başlığı altında en önemli kalem faiz gelirleridir. Mali yapısı güçlü şirketler ihtiyatlı davranarak her zaman bir miktar nakit parayı kasalarında tutar ve bunu faiz geliriyle nemalandırır. Bütçe hedeflerinde önemli ve garantili bir gelir kalemidir bu faaliyet dışı kazançlar.
Şimdi; piyasaya ödeme yapabilen, yatırım gerçekleştirme gücü olan bu kurumlar gelir kayıplarına bağlı olarak bütçelerini güncelleyerek o ölçüde gider azaltacaklardır.
Sonuçta bu nedenden dolayı ekonomik faaliyetlerde bir daralma yaşanması ihtimali karşımıza çıkmaktadır.
Ekonomide bir kuralın aynı sonucu doğurması için şartların da aynı olması gereksinimi vardır. Daralma sürecinde faiz düşüşünün ekonomide soğumayı güçlendirmesi olasılığı da hesaplanmalıdır.

Yorum Ekle