EY BURSALILAR


Bu sanat değerimize,BBDSO'na sahip çıkalım!Geçen hafta Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası konserine gittiğimde, sahnede yer alan orkestramız küçülmüş, adeta bir oda orkestrası görünümüne bürünmüş olduğunu görmek, beni çok şaşırttı. Önce iyi niyetle, belki konserin birinci bölümünde yer alan eserler için bu düzenleme yapılmış herhalde, diye bir yorum yaptım, ama ikinci bölümde orkestranın tamamının olması gereken eseri de aynı küçük orkestra çalınca yüreğim sızladı…

Eseri dinlerken orkestramızın oluşum süreci gözlerimin önünde aktı gitti. Ortaokuldaki müzik hocamız derslere elinde gramofon ve taş plakla gelirdi ve bize klasik batı müziği eserlerini dinletir, bestecilerini tanıtırdı. O yıllardan beri tüm yaşantım boyunca bu müziğin seveni oldum, her vesile ile konserleri izledim. Belediye başkanı olduğumda (1994-1999), U. Üniversitesi rektörü rahmetli Prof.Dr. Ayhan Kızıl'ın üniversite müzik bölümünde oluşturduğu yaylı çalgılar oda orkestrasını dinlerken beynimde, 'Bu gurubu Bursa Orkestrasına çevirebilir miyiz?'' sorusu şekillendi ve bu şekillenişi sevgili rektörümüze aktardım. Meğer o da aynı hayali kuruyormuş, konuyu hemen önümüze açtık, uzmanlarla tartıştık, Cumhurbaşkanlığı Devlet Senfoni Orkestrası yöneticileri ve sanatçılarıyla konuştuk. Sonuçta, yaylı sazlar gurubunun üniversitece, nefesli ve vurmalı çalgılar gurubunun da belediyece oluşturulması ile Bursa Senfoni Orkestrası'nın kurulması için düğmeye bastık ve de kurduk.
Başlangıçta orkestramız Tayyare Kültür Merkezinde, Cuma akşamları konserlerine başladı, cumartesi günleri de, orkestrayı yöneten şefin çalınan eserleri tanıtan konuşmaları eşliğinde, ağırlıklı olarak öğrencilere konserler verildi.
Orkestrada yer alan sanatçılar, ister U.Ü. müzik bölümünden olsunlar, ister diğer üniversitelerin müzik bölümünden mezun olsunlar, hepsi U.Ü. müzik bölümü hocaları ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası uzman sanatçılarının eşliğinde, CSO kuruluş yasası gereği yapılan imtihanlarla, CSO standartlarında seçildiler. Bütün bu çalışmalarımıza, ülkemizin değerli orkestra şefi, rahmetli Prof. Hikmet Şimşek öncülük yaptı.
Bu arada Hikmet hocayla sohbetlerimizde, Ayhan hocayla bana aktardığı iki konuyu hiç unutmuyorum, hele ikincisi, dün geceyi yaşadıktan sonra beynime balyoz gibi indi, o konuşma şöyle idi. 'Siz ne yaptığınızın farkında mısınız? Kentin üniversitesiyle belediyesi kol kola giriyor ve senfoni orkestrası kuruyor, dünyada böyle bir oluşum yok. Orkestraları ya devlet kurar, adı SENFONİ ORKESTRASI olur veya sivil toplum kuruluşları kurar, adı FLARMONİ ORKESTRASI olur… Tamam kurdunuz, ama bunun devamlılığını sağlamak gerekli, bunun için bu orkestranın DEVLET ORKESTRASI olması lazım, bugün siz ayrıldıktan sonra orkestra çöker!!!'' İşte bu konuşmamız sonrasında Prof. Hikmet Şimşek, başta Maliye Bakanı olmak üzere ilgili bakanlarla, ki kendisi ülkemizin öyle tanınmış, saygın bir kişisiydi ki, onlarla direk temas kurabiliyordu, konuşarak gerekli kadroları orkestramıza tahsis ettirdi. Yukarıda belirttiğim koşullarda seçilen sanatçılar bu kadrolara atanarak orkestra oluştu ve gene onun hükümet nezdinde saygınlığı sayesinde, yaptığı girişimlerle, 23/Eylül/1998'de resmi gazetede yayınlanarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası kuruldu.
Orkestramızı Bölge Orkestrası olması da gene Hikmet Şimşek'in fikriydi, bu orkestra bölgedeki diğer illerde de bu değerli sanat etkinliğini yürütmeliydi. Nitekim öyle de oldu, bu güne kadar BBDSO Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Kocaeli, Eskişehir, Kütahya yanında Muğla, Nevşehir, Çorum, Konya, Antalya, İstanbul, Ankara, İzmir'de de konserler verdi.
Şimdi gelelim size yaptığım çağrının nedenine, bu müziğe meraklı olan Bursalılar, her hafta çoluk çocuk salonu tıklım tıklım dolduruyorsunuz, önce size de soruyorum, orkestramızın dün geceki düştüğü küçülmeden rahatsız olmadınız mı??? Yaptığım araştırmada şu bilgileri aldım, değerlendirmenize sunuyorum;
28/12/2019 tarihinde, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü süreli ve sözleşme ile çalışanlarını, yeni tip 4-B kapsamında olduğu iddia edilen sözleşmeye geçirileceklerini duyurmuş, kendilerinden bireysel başvurularını istemiştir. Ancak 2/01/2020 tarihinde imzaya sunulan işbu istihdam tipi, çok sayıda sanatçı ve diğer çalışanlar için sayıca eksik kaldığı için, haklarında herhangi bir suç ihbarı olmamasına rağmen, kendileri işten çıkarılmışlardır. Oysa 27/12/2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre kurumlar, Mayıs/2019'da yürürlüğe sokulan yönetmelik gereği, mevcut çalışanlarını, bu yönetmelik esaslarında sözleşme yaparak işlerine devam ettirebileceklerdi.
Umarım kurumlar, yönetmeliğin kendilerine verdiği bu yetkiyi acilen kullanırlar ve BBDSO hak ettiği yapısına ve ülkemizin değerli kenti BURSAMIZ da hak ettiği bu sanat değeri BBDSO'na kavuşur, tabii siz BURSALILAR DA BU DEĞERİMİZE SAHİP ÇIKARSINIZ!!!

Yorum Ekle