E-ticaret baş döndürücü bir hızla gelişiyor....


Elektronik ticaret ya da kısa e-ticaret 1990’lı yıllarda başlayan internet kullanımının artmasıyla ortaya çıkan, ticaretin elektronik ortamda yapılması kavramıdır.Mal ve hizmetlerin üretim, tanıtım, satış, sigorta, dağı­tım ve ödeme işlemlerinin bilgisayar ağları üzerinden ya­pılmasıdır. Elektronik ticaret, ticari işlemlerden biri veya tamamının elektronik ortamda gerçekleştirilmesi yoluyla reklam ve pazar araştırması, sipariş ve ödeme, teslimat olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır.

Bilimsel yöntemlere dayalı olarak e-ticaretin tanımını yaptıktan sonra mevzuya girelim.

Geçtiğimiz hafta e. Ticareti yörüngesine koyan her iki yılda bir yapılan LOJİMAT fuar organizasyonu Covid-19 nedeni ile iki defa ertelendikten sonra yine aynı ülkenin Stuttgart kentinde yapıldı.

Genel olarak üretim tekniklerinin lojistik ihtiyaçlarını konu alan fuar organizasyonu bu kez konunun merke­zine e-ticaret ile ilgili her türlü bilgi, yapılaşma, destek, yazılım ve e-ticaret vasıtası ile son alıcı­sına en ekonomik ve en kestirme yönden hizmet edebilmeye odaklanmış olarak gördüm.

Şirket olarak ta stant açarak katılmış olduğumuz bu fu­arda; üretim teknolo­jilerinden tutunuz, ürünün paketlenme­sine, taşınmasına, de­polanmasına, son tüketiciye ulaştırılmasına ve internet ortamındaki rekla­mından para transferlerine, oradan rekabetin getirdiği, yeni yazılım sistemleri ile her türlü son teknolojileri gö­rebilme fırsatı buldum ve gözlemlemeye çalıştım.

Özellikle kendi sektörüm olan perakende sektörü bu konuda çok büyük bir gelişme kaydetti. Doğal olarak ben de bir üretici ve hizmet etmiş olduğum bu sektör­deki gelişmeleri büyük bir heyecanla ve zevkle takip ettim. Ayrıca pandemiden sonra büyük bir patlama gös­teren e-ticaretin satış seyri teknolojik gelişimlerin çok önünde seyretti, fakat ticaret e-ticaret de olsa arz talep dengesini yakalar diye düşünüyorum. Nitekim bu fuarda bu hızlı teknolojik gelişmeleri hayret ile gözlemlediğimi de belirtmeliyim.

Aynı zamanda, perakende sektörü değişen tüketici ta­leplerine zamanında ve doğru bir şekilde cevap verebil­mek için hızlı olmak ve farklı satış kanallarını koordineli bir şekilde yürütmek zorundadır. Bu nedenle bilgi tekno­lojileri ve gerekli alt yapı yatırımları hayati önem taşımak­tadır. Elektronik ortamda yapılan alışverişlerin artması ilk bakışta fiziksel mağaza satışlarına bir tehdit olarak gö­rülse de fiziksel mağazaların tamamen ortadan kalkması gibi bir sonuç doğurmayacaktır. Aksine yaşatılacak ben­zersiz müşteri deneyimi ile markaya olan sadakati güç­lendirecek ve fiziksel mağazalardan yapılan alışverişlere de olumlu katkı yapacaktır.

İnternetten yapılan ticaret işlemleri arasında özellikle perakende e-ticaret, dünyada ve ülkemizde sahip ol­duğu potansiyel ile önemli bir büyüme hızı yakalamıştır.

Bütün bu gözlemlemelerim neticesinde hiçbir ticari kuruluşun ve yeni girişimciliğe başlamayı düşünenler dahil olmak koşulu ile e-ticareti göz ardı etmeyecekleri düşüncesi ile saygılarımı sunuyorum.

Yorum Ekle