Döviz kazandırıcı hizmet ticaretinin desteklenmesi


02.06.2015 tarih ve 29374 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2015/8 sayılı Para Kredi ve Koordinasyon kurulu kararı döviz kazandırıcı hizmet ticaretinin desteklenmesi hakkındaki eski kararları kaldırarak aşağıda belirtilen esasları getirmiştir.Bu Karar, Türkiye'nin döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, hizmet gelirlerinin artırılması, dış pazarlara açılması ve markalaşması amacıyla, Türkiye'de yerleşik şirket ve kuruluşların gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan (DFİF) karşılanmasını amaçlamaktadır.

Karar, 14 sahife ve 36 madde ile ek bir tablodur. Kararın daha kolay anlaşılabilmesinden ziyade okurların zihinlerinde iz bırakması için konulara göre destek unsurları 5 tablo haline getirilerek sunulmuştur.
Aşağıdaki tablolar halindeki özet sunumun yararlı olacağını düşünmekteyim.


I - Sağlık Turizmi, Bilişim, Eğitim ve Film Sektörlerine Yönelik Destek Unsurları


Sağlık Turizmi, bilişim, eğitim ve film sektörlerine yönelik destek Unsurları
Destek Oranı
Destek tutarı $
Destek esası
Ürün ve Hizmet tescili-markanın yurtiçi ve yurtdışı korunması giderleri
%50
50.000
Yıllık gider
Pazar araştırması, faaliyetleri, raporlar, şirket alımına yönelik danışmanlık giderleri
%60
200.000
Yıllık gider
Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik, ön tam merkezi, ofis açılışı ve işletilmesi için kalite, hijyen, çevre belgeleri ve bunlara ait eğitim, danışmanlık belgelendirme giderleri
%50
50.000
Belge başına
Reklam, tanıtım, pazarlama harcamaları
%60
400.000
Yıllık gider
Yurtdışı şirket ve şube birimleri brüt kira ve komisyon harcamaları
%60
120.000
Her birim başı yıllık
Uluslararası Pazar rekabet avantajı için bakanlığın belirlediği firmalardan alınan danışmanlık giderleri
%50
200.000
Yıllık gider
Sağlık ve eğitim sektöründe hasta ve öğrenci getirilmesi giderleri, film ve bilişim sektöründe yurtdışı satış ve dağıtım için ödenen komisyon gideri
%50
100.000
Yıllık gider


II - Sağlık Turizmi ve Eğitim Sektörlerine Yönelik İlave Destek Unsurları

Tercümanlık hizmeti ve yurtdışından getirilen hastaların desteklenmesi
Destek Oranı
Destek Tutarı $
Ödeme Esası
Destek süresi
Sağlık kuruluşlarında Tercümanlık hizmeti veren personel en fazla 2 personelin aylık brüt ücretinin
%50
25.000
Yıllık tutar-
-
Tercümanlık hizmet alımı
%50
50.000
Yıllık tutar –
-
Bakanlıkla anlaşan sağlık kuruluşu veya havayolu şirketince Türkiyeye tedaviye getirilen hastaların ulaşım giderinin
%50
1.000
Hasta başına –
-
Yurtdışına yönelik fakat yurt içinde gerçekleştirilen tanıtım ve eğitim faaliyetlerinden:

-
Yurt içinde düzenlenen tanıtım ve pazarlama etkinlik giderleri
%50
50.000
Program başına
En fazla 5 yıl
Yurtdışından getirilen uzmanlarla yurt içinde gerçekleştirilen eğilim programları giderleri
%50
100.000
Yıllık gider
En fazla 5 yıl

III - Bilişim ve Film Sektörlerine Yönelik İlave Destek Unsurları

Konu
Destek oranı
Destek tutarı
Destek Esası
Destek ek şart
Bilişim şirketinin pazara giriş desteği
%50
200.000
Oyun-uygulama başına
--
Film dağıtımcısı veya yapımcısının pazara giriş desteği
%50
100.000
Ülke veya ülke grubu başına
Aynı film için en fazla 5 ülke
Yurt dışındaki firmanın faturası
%50
100.000
“ “
“ “
Türkiyenin tanıtımı ile ilgili belgeseller
%70
100.000
Oyun-uygulama başına
--
Mobil uygulama ve bilgisayar oyunları yurtdışı satış komisyonları
%50
100.000
Oyun-uygulama başına
Yabancı dilde olacak
Mobil uygulama ve bilgisayar oyunu geliştirilmesi için yazılım lisansı kira veya alımı
%50
50.000
Yıllık tutar
Yabancı dilde olacak
Mobil uygulama ve bilgisayar oyunu personeli aylık brüt ücretinin
%50
25.000
Yıllık
En fazla 2 kişi
Türkiyede çekilen Film plato-stüdyosu kira giderleri
%20
200.000
Film başına
Plato sahibine ödenir
Yurtdışı gösterimi yapılan filmlere verilen reklam giderleri-Yararlanıcılar
%50
100.000
Marka, logo, imaj reklamları
Film başına en fazla 500.000 $
Yurtdışı gösterimi yapılan filmlere verilen reklam giderleri - Kuruluşlar
%70
200.000
Marka, logo, imaj reklamları
Film başına en fazla 500.000 $


IV- Yönetim Danışmanlığı Sektörüne Yönelik Destek Unsurları

Konu
Destek oranı
Destek tutarı $
Destek esası
Özel şart
Yurtdışı marka tescil ve koruma gideri
%50
50.000
Yıllık
-
Reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri
%60
400.000
Yıllık
-
Yurtdışı birimin brüt kira ve komisyon giderleri
%60
120.000
Yıllık
--
Eğitim ve danışmanlık için en fazla 2 personelin brüt ücretinin
%75
400.000
Yıllık
Proje bazında
Yurtiçi ve yurtdışı tanıtım giderleri-en fazla 10 faaliyet için
%75
150.000
Yıllık
Faaliyet başına
Bireysel katılımda ekonomi sınıfı ulaşım masrafları
%50
15.000
En fazla iki kişi
--
Milli katılım organizasyonlarında ulaşım ve katılım giderleri
%50
15.000
En fazla iki kişi
Her bir organizasyon için
Reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri
%75
120.000
Organizasyon
Organizasyon başına -

V- İşbirliği Kuruluşlarına Yönelik Destek Programı

Konu
Destek oranı
Destek tutarı $
Destek esası
Özel şart
1.Ticaret ve Alım Heyeti Programı Desteklemesi


Katılımcının ulaşım, konaklama, pazarlama, reklam, danışmanlık, tanıtım organizasyon giderleri
%70
150.000
Program başına
En fazla 2 temsilcinin masrafı karşılanır.
Ticaret heyeti programı
%70
150.000
Yılda
En fazla 10 adet
Alım heyeti programı
%70
150.000
Yılda
En fazla 10 adet
2.Hizmet Sektörü Rekabet gücü artırılması proje desteği


Projede çalıştırılan personelin brüt ücretleri
%75
400.000
Proje bazında
En fazla 2 personel için 3 yıl süre ile
Yurtdışı ve yurtiçi tanıtım ve konaklama giderleri
%75
150.000
Faaliyet başına
En fazla 10 faaliyet için
3. Diğer faaliyetlerin desteklenmesi


Yurtdışı Pazar araştırması, rapor ve danışmanlık hizmetleri
%70
300.000
Yıllık
--
Reklam, tanıtım ve pazarlama
%70
500.000
Yıllık
--
Yurtdışı birim kira ve komisyon gideri
%70
300.000
Yıllık
Birim başına
Yurtdışı davetlilere tanıtım ve pazarlama etkinlikleri
%70
100.000
Yıllık
Program başına-en fazla 5 etkinlik
Yurtdışı uzmanlarla eğitim programı
%70
300.000
Yıllık
En fazla 5 etkinlik
Tim ve birliklerce düzenlenen etkinliklerin giderleri (en fazla 5 adet)
%70
200.000
Yıllık
Etkinlik başına

VI - Yurt dışı Fuar/Kongre/Konferans/Seminer/Festival/Film Market Katılımlarına Yönelik Destek Programı
Konu
Destek oranı
Destek tutarı $
Destek esası
Özel şart
Bireysel Katılımlarda –ulaşım ve katılım giderlerinin
%50
15.000
Etkinlik başına
En fazla 2 temsilci için
Milli Katılım Organizasyonlarında


Ulaşım ve Katılım giderlerinin
%50
15.000
Organizasyon başına
En fazla 2 temsilci için
Reklam, tanıtım, pazarlama, stand için
%75
120.000
Organizasyon başına
--
Yine aynı tarihli resmi gazetede 2015/9 sayılı markalaşma veya TURQUALITY destekleri de yeniden düzenlenmiştir.
Okurlarımızın bu desteği de yakından inceleyerek yararlanmaları gerektiği kanaatindeyim.

EKOHABER

Yorum Ekle