Doktorun ölümünde güvenli olmayan ilaç sorunu


Bursa’da Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Bölümünde baş asistan doktor olarak görev yapan Sayın Mustafa Yalçın, kayak yapmak için gittiği Uludağ’da intihar etmiştir. Basında verilen haberlerde, bir süredir psikolojisi bozuk olduğu ve “antidepresan” kullandığı ve anestezide kullanılan narkoz ile kas gevşetici ile bir miktar potasyum kullanarak ölümünün gerçekleştiği bildirilmektedir.
Bu durumda ölümün işleniş vasıtalarının narkoz ve kas gevşetici ile bir miktar potasyum olduğu açıktır. Ancak, kullanılan “antidepresan” ilacının, bu intihar kararını kuvvetlendirici bir ayıbının olup olmadığı, çözümlenmesi gereken öncelikli bir sorundur.
Zira, üreticinin, üretim ayıbı ve risklerinden doğacak olumsuz sonuçlarından, kusurlu davranışta bulunmasa dahi sorumludur. Bu anlamda üreticiler, ürettikleri ürünün ayıplı ya da güvenli olmadığını bilmeseler ve ürünün ayıpsız ve güvenli üretiminde gerekli tüm önlemleri almış olsalar bile, sözleşme dışı sorumluluk esaslarına göre de sorumluluk olabilirler.
Ürün sorumluluğunda, üreticinin hukuksal sorumluluğunun sebebi, insan hayatı ve sağlığı için gereken güvenlik beklentilerini karşılamayacak bir biçimde ayıplı ya da güvenli olamayan (tehlikeli) ürünlerin üretilmesi ve/veya satışıdır. Dolayısıyla, ayıplı ya da güvenli olmayan ilacın, sadece zararlı sonuç doğurmuş olması değil, aynı zamanda piyasaya sürülmüş olması dahi sorumluluğun doğması için yeterlidir.
İlaç hukukunda cezaî sorumluluk, genel olarak ilaç sektörünü ilgilendiren özel suç tiplerinden bir diğeri kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma suçudur (TCK m.187). Bu suçun konusu, ilaçtır. Suç, ilacın kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde üretilmesi ve satılması ile oluşur.
Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde, doktorun kullandığı antidepresan ilacının, kişilerin intihar kararını kuvvetlendirici şekilde hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak nitelikte bir ilaç ayıbının olup olmadığının tespiti gerekmektedir. Söz konusu ilaç, bir kişi için olası tehlike göstermekte ise, bütün insanların hayatını ve sağlığını da ilgilendirir. Böylesi bir çalışmanın Sağlık Bakanlığınca ifasında, söz konusu ilacın adı – markası ve üreticisi saklı tutulmak suretiyle yürütülmesi gerekmektedir.
Zira, böylesi bir gizlilik, sonuçta böylesi bir tehlikenin olmaması halinde, ilaç ve üreticisinin olası zarar görmesini önleyecektir.
Ailenizle esenlik ve mutlulklar diler, en içten saygılarımızı sunarız.

NOT: Sayın Mustafa Yalçın’a Allah’tan rahmet ve yakınlarına baş sağlığı ve esenlik dileklerimizi iletiriz.

Yorum Ekle