Devletten, satacağı arsaya 10 kat izni!


Hükümet, belediyelerin imar izinlerine takip ve kısıtlama politikasından söz ederken, Bursa’da satacağı arasına, 10 kat imar izni tanıdı.Hükümet, belediyelerin imar izinlerine takip ve kısıtlama politikasından söz ederken, Bursa’da satacağı arasına, 10 kat imar izni tanıdı.

Bir süre önce…

Belediyelerin imar kararları, tekrar gündemdeydi.

Açıklamaya göre…

Hükümetteki siyasi irade, belediyelerin tanıdığı imar izinlerini tartışmaya açıyor, yeni yasal düzenlemeyle takip ve kısıtlamadan söz ediliyordu.

Daha öncesiyle…

Deprem riski taşıyan ve öncelikli kentsel dönüşüm politikası yürütülen Bursa gibi kentlerde de, ‘5-6 kat sınırı’ ilkesi vurgulanıyordu.

Gündeme taşıdığımız, yeni duruma göre…

Hükümet, ‘belediyelerce kişiye özel anlamına gelebilecek noktasal imar değişikliği izinlerine yönelik’ bir politika geliştirmek istiyor.

Böyle düşünülürken…

Bölgesel planlama savunuluyor.

Tüm bunları anlattık, ancak…

Hükümet, Bursa’nın en gözde semtindeki çok kıymetli arsasını elden çıkarabilmek için yeni bir karar üretti.

Sosyal Güvenlik Kurumu’na ait…

Çekirge’de, ‘ticaret ve turizm’ kullanım amaçlı arsanın satış süreci doğrultusunda, alanın 2,35 katı kadar toplam inşaat alanı izni ve 10 katla sınırlı imar izni değişikliği yapıldı.

Bu durum…

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın elindeki imar yetkisini ve bu yetkiyle kararlar alınabildiğini gösteriyor.

Bursa’nın yerelinde…

Yoğunluk artışı ve planlama ilkeleri çevre gerekçeleriyle yeni yapılamaya 5-6 kat sınırlaması öngörülüyor.

Kentlerin imarı ve planlaması için…

Üst idare yetkisini elinde bulunduran ve başka merkezi kamu kurumlarıyla paylaşan Ankara, Çekirge’de yeni uygulama örneğini göstermiş oluyor.

Özel girişimlerle…

Belediyelerin, şimdiye kadar çok katlı yapılaşma kararları bulunuyor ve tartışılırken, Ankara da, aynı düşünce de hareket ediyor.

İstanbul örneğiyle…

Devlet, Toplu Konut İdaresi aracılığıyla gelir paylaşımlı özel sektör ortaklığıyla büyük, hacimli konut projeleri yapıyor.

Belediyeler
, kafaya takılıyor, ancak…

Devletin merkezi yönetim kurumlarının içerisinde yer aldığı gayrimenkul satışı veya proje olunca, merkezi kurum da, yetkisiyle kararı çıkarıyor.

Üstelik…

Ankara’nın böyle üst imar yetkisinden, belediyeden umudu olmayan ve yereldeki toplum dinamiklerinden çekince duyan özel sektör de, yararlanabiliyor.

Yorum Ekle