Deprem gerçeği ile yaşamayı öğrendik mi?


 Marmara Depremi'nin üzerinden 23 yıl geçti. Biz hala tedbirleri, konut stokunun iyileştirilmesini konuşuyoruz! İMO Bursa Şubesi yaptığı açıklamada vatandaşın güvenli yapıda yaşama hakkına dikkat çekti. 
Demirkapı’dan Uludağ’a giden yola kenarında durun ya da Mollaarap’taki Hünkar Köşküne çıkmışsınızdır…

Ve şehre tepeden göz atmışsınızdır…

Deprem gerçeği ile yaşamayı öğrenip öğrenmediğimizi kuşbakışı şehre tepeden baktığınızda görüyorsunuz zaten…

1999 depreminin hemen akabinde elime bir dosya geçmişti. O tarihte medya dışındaydım. Yazsın diye kopyasını bir gazeteciye vermiştim Yazmadı… Yazmak, yine depremin yıldönümünde 2000 yılında bana nasip olmuştu…

“Bile bile lades! Biliyordunuz, aklınız neredeydi?” başlıklı yazıda bu dosyaya değinmiştim…
1984 yılında ilgili Bakanlık deprem ve diğer felaketlere yönelik çalışma yapılması sorumluluğunu valilere vermişti. İzmit, Adapazarı dahil olmak üzere yüksek deprem riski olan illerde bu çalışma yapılmıştı.

Bursa’da da Valilik talimatıyla Afet İşleri Genel Müdürlüğü ile Bursa Bölge Müdürlüğü ortak bir çalışma yapmıştı. 1985 yılında bilim insanları tarafından hazırlanan Bursa Deprem Raporu’nda haritalar, tarihsel depremler, tehlike riskleri, şehrin konut stokları, olası deprem büyüklüklerine göre bina yıkımı ve can kayıpları, analiz, sonuç ve tavsiyeler yer alıyor ve yetkililer uyarılıyordu…

İnsan canları K harfinin altına yüzde ile gösterilmişti;. K=% olarak ölen nüfus, C= % olarak ise yıkık bina kodlanmıştı…
O rapordan sonra riskli bölgeler imara açıldı. Kaçak yapılaşma sürdü, ova diye bir şey kalmadı… Yani… 1999 Marmara Depremi öncesi illerdeki yerel ve idari yetkililerin elinde böyle bir çalışma vardı…

Bilim insanları uyarmıştı… Bugün de akademik odalar uyarılarını sürdürüyor…

‘İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İLE DEPREMDEN ÖNCE TANIŞIN’


Bursa’da İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şubesi bir açıklama yaptı…

İMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu, Şehreküstü’nde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda basın açıklaması gerçekleştirdi.

İMO Bursa Şubesi Başkanı Ülkü Küçükkayalar ile yönetim kurulu üyelerinden Emrah Mutlu, Ayşegül Kebir ve üyelerin katılımıyla gerçekleşen basın açıklamasında ‘İnşaat Mühendisleri ile Depremden Önce Tanışın’ pankartı açıldı.

Başkan Ülkü Küçükkayalar, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin acılarını hala yaşadıklarını belirterek, depremin bir doğa olayı olduğunu bunun yıkım ve ölüm getirmesinin, afete dönüşmesinin önlenebileceğini vurguladı.
Ve şu mesajı verdi:

“Temel insan haklarından olan Barınma Hakkı’nın tüm yurttaşlarımıza güvenli bir şekilde sunulabilmesi için depremi unutmama ve unutturmama ısrarımızı sürdürmeye güvenli ve sağlıklı yapı üretimi sağlanana kadar yasa yapıcıların, uygulayıcıların ve yöneticilerin görev ve sorumluluklarını hatırlatmaya kararlıyız…

Bunun için öncelikli olarak yapıların, mesleki derinliği olan, yetkin, erdemli ve etik anlayışı yüksek meslek insanları tarafından, mühendislik bilimine uygun olarak tasarlanması ve üretilmesinin sağlanması hedeflenmelidir.

Bununla beraber standartlara uygun malzemeler kullanılarak etkili bir denetim mekanizmasının uygulanması da geliştirilmelidir…”

17 Ağustos 1999 Gölcük ve 12 Kasım 1999 Düzce depremlerinin yıkımlarıyla büyük can kayıpları ile birlikte ülke ekonomisi de çok ciddi yaralar aldığını söyleyen Küçükkayalar sonraki tarihlerde yaşanan depremlere de dikkat çekti:

“Bu bir Milat dediğimiz depremin ardından 2003 Bingöl, 2011 Van, 2020 Elâzığ, 2020 İzmir depremleri yaşandı.

Mühendislik hizmeti almamış, yeterli denetimi yapılmadan üretilen yapılarımızın çoğu hala yenilenemedi. Kentimizin çöküntü alanları kentsel dönüşüm çalışmalarında en sona bırakıldı.

Depremde yıkılacak, hasar görecek yapılarımızın envanterini hala tam olarak çıkartamadık. Kentimiz plansız uygulamaların olumsuz etkilerini yaşamaya devam ediyor.

Bu karmaşanın ve bilinmezliklerin içerisinde Marmara Depremi’nin üzerinden tam 23 yıl geçti ve bizlerin yapacak çok işi var. İnşaat mühendislerinin, güvenli ve sağlıklı yapılar üretmenin yanı sıra insanlarımızın sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşamalarını sağlama görevi de bulunmaktadır.

 Bu görev bilinciyle yetkililerimize alınan kararları ve çıkartılan yasaları uygulamaları noktasında İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi ile iş birliği içinde olmaları çağrısında bulunuyoruz.”

HALKIN GÜVENLİ YAPIDA YAŞAMA HAKKI!

Halkın güvenli yapılarda yaşama hakkını bir kez daha hatırlatan Başkan Küçükkayalar şunları söyledi:

“İnşaat Mühendisleri ile Depremden Önce Tanışmaları" gereğini can ve mal emniyetleri bakımından hatırlatıyoruz. İnsan hayatı değerlidir; Niteliksiz mühendislik hizmetine, denetimsizliğe terk edilemez!”

17 - 19 Ağustos tarihleri arasında Korupark AVM’de Depreme Duyarlılık Sergisi’ni sürdürecek olan İMO Bursa Şubesi anma etkinliklerini 19 Ağustos saat 18.30’da Şube Konferans Salonunda gerçekleştirilecek “Bursa’da Deprem Gerçeği Paneli” ile tamamlayacak.

Panelin moderatörlüğünü Bursa Uludağ üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Livaoğlu gerçekleştirirken, Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eyübhan Avcı, Eskişehir Teknik Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Muammer Tün konuşmacı olarak bilgilerini aktaracaklar.

 

 

Yorum Ekle