Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında miktar aşımlarına revize imkanı


Dahilde İşleme Rejimi kullanımında en çok karşılaşılan sorunlardan biri Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı arasında elektronik veri alışverişindeki arızalardan kaynaklı ithalat miktar aşımlarıdır.Elektronik ortamda düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgelerinde (DİİB) ithalata izin verilen miktarın tamamını kullanılması durumunda, sistemin ithalata izin vermemesi gerekirken, iletişim kopukluğu olduğu dönemlerde bu ithalatların yapıldığı ve ithalatçıların miktar aşımı nedeniyle MÜEYYİDE ile karşılaştıklarını biliyoruz. 

Bu konuda açılmış birçok davanın hala sürdüğü de bir
gerçektir.
Firmaların “Bu sistemi kuran da sizsiniz, fazla ithalata izin veren de sizsiniz. O halde ithalat miktarımı revize etmeme müsaade edin çağrılarına Ekonomi Bakanlığınca bir yılı aşan bir aradan sonra kulak verilmiş olacak ki, 3 Haziran 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan değişiklikle daha önce; “Belge kapsamında ithali öngörülen eşyanın miktar ve/veya değerinde bir aşım olması halinde, bu aşımdan belge sahibi firma sorumludur.
Bu kapsamda, bir miktar aşımı olması halinde, bu aşım revize işlemine konu edilemez” şeklinde olan ibare “Belge kapsamında ithalat gerçekleştirilirken Bakanlık ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı arasında elektronik bağlantıda aksaklık yaşanması nedeniyle Dahilde İşleme Rejimi Otomasyon Sistemince kontrol yapılamaması veya satır kodu değişikliği yapılması hallerinde oluşan miktar aşımları revize edilebilir ve revize edilen miktar dikkate alınarak, belge ihracat taahhüdünün kapatılmasına ilişkin diğer hususlar saklı kalmak kaydıyla, belge taahhüt hesabı kapatılır” şeklinde değiştirilmiştir.
Ayrıca eklenen geçici madde ile bu değişikliğin yayım tarihinden önce kapanmamış bulunan Dahilde İşleme İzin Belgelerinde bu kapsamda olan aşımların revizeye konu edilebileceği belirtilmiştir.
Yıllardır sanayicinin mağdur edildiği, düzenlenen cezalar nedeniyle mahkemelere gitmek zorunda kaldığı bu sorun yayımlanan şekliyle uygulanırsa aşılmış olacaktır.
Dava konusu işlemler bile revize edilmek suretiyle çözüme gidilebilir.
Bu konuyla ilgili geçen yıllarda birkaç yazı yazdım. Bunların gazete linkleri aşağıdadır. Soruna ait daha geniş bilgi almak isteyenler için bakınız;
EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEVZUAT
DEPARTMANININ FARKLI YORUMLARI
İHRACATÇILARI MAĞDUR EDİYOR


http://www.ekohaber.com.tr/ekohaber-ahmet-ozenalp-25-06-2015-yazisi-yazi_id-20162.html


İTKİB NE YAPIYOR!
http://www.ekohaber.com.tr/ekohaber-ahmet-ozenalp-04-03-2014-yazi_id-20022.html

EKOHABER

Yorum Ekle