Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle belediyelere, ‘sürpriz’ jest!


Türkiye’nin sandık başına gideceği yıl öncesiyle belediyelere uyguladığı finansal jest, sürpriz kararla bu yıl da olacak.Devletin topladığı genel vergi gelirinden…

Nüfuslarına göre her ay pay alan belediyeler, yıllık bütçe gelirlerinin genelini oluşturan para; destek sağlıyorlar.

Merkezi yönetim ve resmi finans kuruluşlarına borcu bulunanlardan, aldıkları paylarından da ‘borç tahsilâtı’ kesintileri yapılıyor.

En başta…

Büyükşehir belediyeleri olmak üzere, borçları yüksek meblağlarda bulunanlar, kesintilerle de gelir kaybı yaşıyorlar.

Genellikle…

Hükümet ve belediye seçimlerin yapılacağı yılın öncesiyle yaz döneminde, borç kesintileri yapılmıyor.

Bu sayede…

Belediyeler de, inşaat dönemini oluşturan yaz aylarında daha çok iş yapabilmenin imkânına kavuşuyorlar.

Bu yıl…

Yerel seçim yapıldı, genel seçim gözükmüyor.

İstanbul’un anakent belediyesinin devasa borcu var ve 23 Haziran’da ‘büyükşehir’ için tekrar sandık başına gidilecek.

Zaten...

Sayılı günler kaldı.

Resmi Gazete’de bugün yayınlanan kararla…

Belediyelerden, yaz süresince Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında, borç kesintileri yapılmayacak.

Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Sistemi
’ne geçilmesi nedeniyle…

Önceleri bakanlar kurulunun kanun hükmünde kararnamesiyle yürütülen bu uygulama, bu yıl itibariyle Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle uygulanacak.

AK Parti
’nin yönetimindeki belediyelerin başkanları, finansal sıkıntıları hükümete taşıyorlar ve finansal çözümler bekliyorlardu.

Özellikle…

Bursa Büyükşehir Belediyesi, genel vergi gelirlerinden pay uygulamasına, artık farklı kriterler getirilmesini ve ters orantılı gelir adaletsizliğinin giderilmesini istiyor.

Türkiye, bu yıl sandık başına gitmiyor, ancak…

Bugün yürürlüğe giren kararla 4 ay süresince belediyelerden kesinti yapılmayarak, dönemsel mali rahatlık getirilmiş oluyor.

Bu yıl da uygularken…

Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan borçların kesintisini kapsam dışında tutması da, dikkatimizi çekiyordu.

Sonuçta…

Yeniden tanınan mevcut finansal jest, sadece 4 ay için ve bu haliyle de olsa, soluk aldırmış olacak.